Algemene ledenvergadering zaterdag 18 maart 2023

Zoals eerder aangekondigd zal de ALV plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2023 om 10:00 uur in de multifunctionele ruimte van het zwembad (50m-bad) De Warande in Oosterhout. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn en hun stem te laten horen.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV meer algemeen in te steken, zodat de afdelingen op een gepast moment binnen de betreffende afdeling meer toelichting kunnen geven op de afdeling specifieke aangelegenheden, zoals terugblik voorgaand jaar, beleid van de afdeling richting de toekomst en bijvoorbeeld het bekendmaken van de vrijwilliger van het jaar. Op die manier hopen we de ALV binnen een afzienbaar tijdsbestek te kunnen afronden.

Na afloop zal er gelegenheid zijn voor een kop koffie/thee in De Brasserie om nog even na te praten.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 16 juli 2022

3. Jaarverslag Bestuur 2022 en vooruitzicht 2023
a.) Jaarverslag van de secretaris
b.) Bestuursverkiezing

4. Financieel verslag over 2022 & begroting 2023
a.) Realisatie (incl. Balans) 2022
b.) Begroting 2023
c.) Vaststellen contributie
d.) Ledenadministratie
e.) Verslag kascontrole commissie

5. Jaarverslagen afdelingen
a.) Wedstrijdzwemmen (WZC)
b.) Waterpolo (WPC)
c.) Zwemopleidingen (ZOC)

6. Overig
a.) Update huishoudelijk regelement

7. Afsluiting

Een digitale kopie van het (concept) jaarverslag zal vanaf maandag 13 maart op te vragen zijn bij de Secretaris van de vereniging (secretaris@ozpcdewarande.nl).

Informatie aankomende wedstrijden WZC

Informatie aankomende wedstrijden
De komende tijd zullen er weer een aantal wedstrijden plaats gaan vinden. Deze kun je natuurlijk terug vinden op onze website in de wedstrijdkalender. Niet alle wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk. Daarom staat hieronder een overzicht met de wedstrijden van januari, februari en maart. Hier achter zal staan voor welke doelgroep deze wedstrijd is en of er al ingeschreven kan worden:

Januari 2023
21/22 januari: Brabantse Winterkampioenschappen Eindhoven (op uitnodiging), 

29 januari: : competitie Veldhoven (op uitnodiging) 

Februari 2023
11/12 februari: Speedo jaargang Leiden (op uitnodiging)

12 februari: limietwedstrijd met ETW Oosterhout (min – jun – jeu – sen), 
Klik hier om in te schrijven, dit kan tot 30-1-2023

Maart 2023
10/11/12 maart: International Talent Trophy Eindhoven (op uitnodiging)

Inschrijven / afmelden voor wedstrijden – hoe werkt het ook al weer?
De laatste wedstrijden merken dat er te vaak niet of op het laatste moment wordt afgemeld voor een wedstrijd. Het organiseren van wedstrijden en inschrijvingen kost vrijwilligers veel tijd. Daarnaast zorgt te laat of niet afmelden naast onnodige startgelden ook nog voor administratieve boetes van de KNZB. Deze boetes worden door de vereniging doorbelast aan de zwemmer!
Hieronder willen we dan ook nog een keer stil staan bij hoe het inschrijven en tijdig afmelden voor een wedstrijd in het werk gaat. 

 
  • Zwemclub De Warande doet mee aan verschillende soorten wedstrijden: b.v. zwemcompetitie, miniorenwedstrijden, limietwedstrijden en kampioenschappen. Deze staan vermeld op de wedstrijdkalender
  • Er is een startvergunning nodig om te kunnen deelnemen
   (Zie tarieven op KNZB website
  • Inschrijven / deelname verschilt per soort wedstrijd:
   • miniorenwedstrijden / competitiewedstrijden
    • zwemmers worden ingedeeld, geen vrije keuze van afstanden
    • de oproep om deel te nemen gaat per email 
   • limietwedstrijden
    • op uitnodiging (zelf kiezen of je meedoet, zelf afstanden kiezen
    • een link om op te geven wordt verspreid via nieuwsbrieven
    • uiteindelijke oproep om deel te nemen gaat per mail
   • kampioenschappen
    • als je limieten behaald hebt
    • de oproep om deel te nemen gaat per email 

 

 • (Tijdig) afmelden is mogelijk:
  • let op de genoemde deadline in de e-mail
  • bij overmacht kan op de wedstrijddag nog afgemeld worden bij de trainer die in de oproepmail genoemd staat. Doe dit alleen bij hoge uitzondering / overmacht.
  • Indien niet of niet tijdig is afgemeld, krijgt de vereniging een boete. Deze boetes worden doorbelast naar de betreffende zwemmer. 
  • Voor limietwedstrijden en kampioenschappen is inschrijfgeld verschuldigd, dat wordt 2x per jaar verrekend
Sportieve groeten van de trainers
en de wedstrijdzwemcommissie

Clubkampioenschappen op zondag 8 januari 2023

Zondag 8 januari organiseren we de jaarlijkse clubkampioenschappen. Het opbouwen van het bad doen we samen vanaf 13.00u, rond 13.30u starten we met inzwemmen en de start van de wedstrijd is om 14.00u. Na afloop van de wedstrijd ruimen we samen het zwembad om vervolgens af te afsluiten in het Grand Café onder het genot van een hapje en drankje.
 
De zwemmers en de bij de wedstrijd betrokken vrijwilligers worden getrakteerd op een frietje met snack en drankje. Verder zijn consumpties tegen kortingstarief verkrijgbaar bij de bar.
 
Uiteraard is publiek van harte welkom!

 

Voor de wedstrijd is gekozen voor de volgende opzet: 

Wedstrijdzwemmers
In principe zwemmen alle zwemmers 4 afstanden te weten vrije slag, schoolslag, vlinderslag en rugcrawl. G-zwemmers kunnen schoolslag, vrije slag en vlinderslag zwemmen. Bij minioren 1-2-3 en G-zwemmers worden gemengde series gezwommen. Bij de overige zwemmers is er splitsing tussen dames en heren. De te zwemmen afstanden zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie.
 

•    Minioren 1-2-3: 25 meter
•    Minioren 4-5-6 en junioren 1-2:  50 meter
•    Junioren 3-4 en ouder: 100 meter
•    G-zwemmers: 50 meter
 
Er worden op de 100m ook 50m splittijden genoteerd. Op die manier is het ook mogelijk om nog een 50m limiet te behalen. 
Hoewel het wel de verwachting is, hoeft niet iedere zwemmer alle 4 de afstanden te zwemmen. Echter om in aanmerking te komen voor het overall klassement aan het einde van het seizoen is dat wel nodig. Aan het einde van het seizoen volgt nog een tweede deel van de clubkampioenschappen waarbij medailles worden uitgereikt voor de zwemmers die binnen zijn / haar leeftijdsklasse de grootste verbetering laat zien op de opgetelde tijden voor de 4 slagen.
We weten dat er gemengde gevoelens zijn over de keuze van 100 meters voor junioren 3-4 en ouder. In de overweging is daarbij meegenomen dat we de mogelijkheid willen bieden voor de zwemmers die 100 meter willen zwemmen en  we bij vroeger edities ook zonder problemen 100 meters zijn gezwommen. Daarnaast zou zonder de 100 meter afstanden  de gehele wedstrijdduur erg kort zijn. 

 

Waterpolo / masters
Waterpoloërs en masters (zonder startvergunning) kunnen zich inschrijven voor de volgende afstanden / slagen:
•    50m schoolslag
•    50m vrije slag

Inschrijven voor deelname aan de Clubkampioenschappen
De wedstrijdzwemmers ontvangen op 20 december, per mail, een uitnodiging waarbij ze zijn ingeschreven voor de afstanden en slagen die bij hun (leeftijds-)groep horen. Het verzoek is om op deze mail te reageren als men niet mee wil doen of niet alle slagen wil zwemmen.

 
In die mail is ook een link opgenomen om aan te geven of je na de wedstrijd gezellig mee afsluit in het Grand Café en om ouders op te geven voor vrijwilligerstaken rondom de wedstrijd. We ontvangen graag uiterlijk je reactie op 30 december. Mocht je geen uitnodiging ontvangen maar die wel verwachten, stuur dan een mail naar wedstrijd-wzc@ozpcdewarande.nl

 

Waterpoloërs en masters kunnen zich inschrijven voor deelname aan de clubkampioenschappen via onderstaande link. Daarbij kan ook meteen mee aangegeven worden of men gezellig mee afsluit bij het Grand Café. Indien je alleen naar de afsluitende borrel wilt komen kun je dat ook via dezelfde link aangeven. Inschrijven kan tot en met 30 december. 

INSCHRIJVEN ALS WATERPOLOER / MASTER

We hopen jullie in grote getalen te zien bij de Clubkampioenschappen !

Sportieve groeten van de trainers en de wedstrijdzwemcommissie

Zaterdag zwemtrainingen, kerstvakantie en clubkampioenschappen

Zaterdag 10 december, GEEN landtraining
Zaterdag 10-12 komt de landtraining te vervallen. In de middag is er een minioren wedstrijd. Wij verwachten vanuit die kant dus ook minder / geen zwemmers.
De zwemtraining gaat voor de oudere zwemmers wel gewoon door.

Zaterdag 17 december, GEEN training
Zaterdag 17-12 is er geen training in verband met de EHBO herhalingscursus waar veel trainers aan deelnemen.

Aangepaste zwemmomenten tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zal er NIET gezwommen worden van zaterdag 24 december t/m zondag 1 januari 2023.

In de tweede week van de kerstvakantie wordt gezwommen op:
Maandag 2-1: 18-20 uur
Dinsdag 3-1: 18-20 uur
Woensdag 4-1: 18-20 uur, incl landtraining
Woensdag 4-1: 20-21 uur: masters
Zondag 8-1: 9-10 uur: masters

De zwemmomenten op donderdag 5-1 en zaterdag 7-1 komen te vervallen.

Clubkampioenschappen op zondag 8 januari 2023
Zondagmiddag 8 januari organiseren we onze clubkampioenschappen. Noteer deze middag alvast in je agenda!
Meer informatie over opzet en inschrijving volgen komende week.

Sportieve groeten van de trainers en de wedstrijdzwemcommissie.

OZ&PC De Warande gaat zeevissen op 19 maart 2023

Na een succesvolle trip in 2022 gaan we ook in 2023 weer zeevissen.

Zeevissen staat binnen OZ&PC De Warande al jaren garant voor een leuke dag op het water. Warande vriend Wil van Parijs vaart ons met zijn “Motorschip De Zuiderzee” op deze dag vanuit Bruinisse naar mooie visgronden op de Oosterschelde. Op de foto hierboven ziet u uw organisator 3 visjes tegelijk vangen. Of je nu vangt of niet, het is altijd een leuke gezellige dag. Wil ontvangt ons namelijk gastvrij op zijn motorschip en hij zal zijn uitstekende kookkunsten aanwenden voor bijzonder lekkere maaltijden en hapjes. Daarnaast krijgt u de nodige tips om vis te vangen, sterke verhalen over grote vissen van eerdere seizoenen en grapjes die in het verleden zijn uitgehaald. Kortom een dag om niet te missen.

We kunnen die dag (19 maart 2023) met maximaal 23 mensen mee en vol is vol !

Vertrek om 07.00 uur met georganiseerd eigen vervoer, waarna we rond 17.00 uur thuis zullen zijn.

U kunt u nu al opgeven bij (geef aub direct door of je kunt rijden en met hoeveel): Joop Beekmans: joopbeekmans@ziggo.nl

Prijzen:
Kosten p.p. € 35,00 voor de vissers (dit is inclusief aas).

Kosten p.p. € 24,00 voor de mensen die voor de gezelligheid meegaan en niet vissen.

Zoals vermeld, eigen vervoer wordt georganiseerd.

Nadere info via http://sportvisserij.net/sportvissen-2

Ps: Opgave voor 1 maart 2023 vooraf betalen ! (bij afgelasting, geld terug)

WZC: Trainingen in de carnavalsvakantie en hervatten landtraining

Landtraining op woensdagen
Vanaf woensdag (23-2-2022) wordt er tussen 18.30 en 19.00 uur weer landtraining verzorgd. Deze is bedoeld voor junioren-3 en ouder. Deze zal plaatsvinden aan de rand van de duikkuil. De landtraining op zaterdagen start nog niet. 

Aangepast rooster tijdens de carnavalsvakantie
Mede vanwege de gedeeltelijke sluiting van het zwembad gedurende de carnavalsdagen zullen de trainingsmomenten op zondag 27-2 t/m woensdag 2-3-2022 vervallen.
In de carnavalsvakantie zijn er dus de volgende trainingsmomenten voor wedstrijdzwemmers:

Zaterdag 26-2:  08.00-10.00 uur
Donderdag 3-3:  18.00-20.00 uur
Vrijdag 4-3:  18.00-19.30 uur
Zaterdag 5-3:  08.00-10.00 uur
LET OP: Voor de masters vervallen de zwemmomenten op zondag, maandag en dinsdag, maar zij kunnen WEL gewoon op woensdag 2 maart zwemmen van 20.00-21.00 uur

Sportieve groet van de trainers en wedstrijdzwemcommissie

Versoepelingen vanaf 15 januari 2022

Beste leden en vrijwilligers,

WE KUNNEN WEER ! Maar…. nog steeds met beperkingen. Dit mag de conclusie zijn na de persverklaring van de regering van vrijdagavond 14 januari. Gelukkig horen we tot de groep die wel enige versoepelingen krijgt na de lock down.

Er is een heel uitgebreid landelijk geldend protocol voor de zwembadbranche verspreid, ook tot stand gebracht door KNZB, NOC/NSF en vele andere organisaties. Die is echter zo uitgebreid dat we ervoor gekozen hebben de belangrijkste voorwaarden/ regels voor ons allemaal hieronder samengevat op te nemen, aangevuld met wat wij intussen van de gemeente bevestigd hebben gekregen.

Niet uit te sluiten is dat hier de komende tijd door de gemeente nog aanvulling op gegeven wordt. Zoals bekend heeft de nieuwe minister al aangegeven dat bij ernstige toename van besmettingen de situatie kan worden teruggedraaid. Voor ons blijft het dus van belang alle nieuws te volgen en waar nodig zo snel mogelijk onder jullie aandacht te brengen.

Voor de komende twee weken willen we voor wedstrijdzwemmers werken met het vooraf inschrijven voor de trainingsmomenten. Daarmee hebben we goed in beeld hoeveel zwemmers we kunnen verwachten.

Risico op annuleren van trainingsmomenten
Als de besmettingsaantallen verder toenemen is het niet onmogelijk dat door besmetting e/o quarantaine trainers uitvallen. Hierdoor kunnen we genoodzaakt zijn om, mogelijk zelfs kort voor een trainingsmoment, een training te moeten annuleren. We zullen in die gevallen zo spoedig mogelijk middels een nieuwsbrief en middels de bestaande appgroepen de zwemmers informeren. Dus houdt je e-mail / app in de gaten. 

De afspraken:

BASIS
Het spreekt voor zich dat iedereen die bij en in het zwembad komt, de RIVM richtlijnen naleeft;

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Volg de hygiëneregels die aan het zwembad gevraagd worden.
 • Publiek wordt nog niet toegestaan.

BIJ EN IN HET GEBOUW VAN HET ZWEMBAD:

 1. Alle bezoekers vanaf 18 jaar moeten worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs. Die controle kan ook worden verricht door vrijwilligers van onze club. Het corona toegangsbewijs geldt niet voor personeel van het bad en de vrijwilligers van onze club.
 2. In Oosterhout wordt per aanwezige 5m2 gerekend, dat kan betekenen dat er dus een maximaal aantal mensen binnen in de zwemzaal kunnen. Er wordt daarom voor de wedstrijdzwemmers (alleen WZC dus) voorlopig begonnen met het bekende systeem van aanmelden.
 3. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar wanneer je je verplaatst, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
 4. Iedereen van 13 jaar en ouder moet binnen en buiten de locatie 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren, ook in de kleedkamer. Verzoek is dan ook om waar nodig gefaseerd om te kleden en de aanwijzingen van de trainers en vrijwilligers te volgen.
 5. De looproute bij binnenkomst is als voorheen, links bij de receptie door de lange gang naar binnen. Van te voren graag in zwemkleding komen. Tevens in de zwemzalen slofjes / slippers dragen dus geen buitenschoenen in de zwemzaal. De kleedkamers zijn open, de douches mogen (kort) gebruikt worden. Na einde zwemtijd/gebruik van de baden, de zwemzaal direct verlaten . Wel in overleg nog lijnen etc opruimen. 15 minuten na gebruik van de baden moeten alle zwemmers, bezoekers het gebouw verlaten hebben.
 6. Gebruik van het mondkapje is voor iedereen bij/ kort voor binnenkomst van 13 jaar en ouder. In de zwemzaal mogen na het omkleden de mondkapjes afgedaan worden.
 7. Blijkt na je bezoek aan het zwembad dat na een test sprake is van besmetting dan direct de WZC of WPC voorzitter informeren zodat actie kan worden ondernemen, met name het informeren van trainer/coach en medezwemmers alsmede het personeel van het zwembad. Het kan namelijk mogelijk zijn dat dan spoedmaatregelen worden genomen. Gebruik de volgende adressen:  Voorzitter wedstrijdzwemmencommissie (WZC) OZ & PC de Warande wedstrijdzwemmen@ozpcdewarande.nl en waterpolo@ozpcdewarande.nl
 8. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening.
 9. Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.

Medewerkers van het zwembad en onze eigen trainers / coaches / bestuursleden zijn bevoegd om bij het niet naleven van deze afspraken of als vermoed wordt dat er klachten / verschijnselen bestaan als verkoudheid en dergelijke, iemand aan te spreken op het naleven van deze regels en zo nodig het zwembad te verlaten.

Bij het lessen (ZOC) wordt vanaf maandag 17 januari het normale lesrooster weer opgepakt en gelden dezelfde voorwaarden als van voor de lock down.

En dan nu…het water in !!!
Veel succes allemaal en ik zou zeggen op naar de volgende versoepelingen MAAR …KIJK UIT!! Het is menens.

Namens het bestuur,

Jullie voorzitter
Hans Verstrepen