Eerste zwemwedstrijden op zondag 20 en zaterdag 26 september

Binnenkort zijn er ook de eerste wedstrijden van dit seizoen. De KNZB heeft voor de wedstrijden een concept protocol gemaakt in verband met de corona-maatregelen. Dit protocol is uiteindelijk verder afgestemd met het sportbedrijf en op dit moment is daarmee alles rond om in Recreatieoord de Warande weer wedstrijden te mogen organiseren. Dit protocol wordt voor de wedstrijd nog verspreid onder alle deelnemende verenigingen / zwemmers.

Een aantal van ons de omliggende verenigingen en zwembaden zijn helaas nog niet zover. Dit heeft consequenties voor het aanbod aan wedstrijden.
De wedstrijden zullen ook anders zijn dan u gewend bent. Voorlopig zullen we namelijk zonder toeschouwers zwemmen. Op die manier hebben we meer ruimte voor de zwemmers en is het volgen van de corona-regels haalbaar. We snappen dat u graag naar uw kind wilt komen kijken, maar vragen uw begrip voor deze maatregel.

Wedstrijdinschrijving
Voor het inschrijven voor wedstrijden hebben we voor de wedstrijd van 20 september voor het eerst gebruik gemaakt van een digitaal inschrijfformulier waarmee zwemmers eenvoudig kunnen aangeven of ze meedoen aan de wedstrijd en welke afstanden ze willen zwemmen. Het is de verwachting dat dit sneller en eenvoudiger gaat werken dan middels losse mailtjes. Voor de minioren – jeugd wedstrijd op 26 september is nog wel op de oude manier een mail gestuurd. Zeker voor de jongere zwemmers, is er een vaste indeling voor deze wedstrijden welke zwemmer wat zwemt

Het lijkt erop dat de uitgestuurde mails niet bij iedereen ontvangen worden of wellicht in de spam-box terecht komen.
Mocht je geen mail hebben gehad voor de de wedstrijd van 20 of 26 september, controleer dan eerst je spam-box. Mocht je echt geen mail hebben ontvangen, laat dit dan even weten via een mailtje naar wedstrijd-wed@warande.com.  (LET OP je wordt voor één van beiden uitgenodigd, niet voor allebei !)

Doe dit alstublieft snel omdat de eerste wedstrijd al volgend weekend is. Heb je de mail wel gehad maar heb je nog niet gereageerd doe dit dan ook zo spoedig mogelijk.

Oproep vrijwilligers voor tijdens de wedstrijd
Een wedstrijd organiseren kan niet zonder vrijwilligers. Voor beide wedstrijden is een oproep gedaan door onze vrijwilligerscoördinator Rana.
Helaas laat de respons te wensen over. Zonder voldoende vrijwilligers moeten we de wedstrijd helaas annuleren. Bij deze dus nogmaals de oproep om je aan te melden bij Rana voor de wedstrijd van 20 september of 26 september door een mail te sturen aan thuiswedstrijden-wed@warande.com.

We zoeken vrijwilligers voor de volgende taken:

Inkopen catering, catering tijdens de wedstrijd, op- en afbouw: (5+ personen), voorstart (2 personen), tijdbriefjes (2-3 personen), speaker, handhavers coronaprotocol (2 personen), ploegleiders.

Algemene Ledenvergadering 2020

WatOpeningsevent en ALV
WanneerZaterdag 12 september 2020
Hoe laatOpeningsevent  13.00-15.30 uur
ALV: 
inloop 15.30,
vergadering: 16.00 – 17.00 uur
Borrel vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur
WaarALV in
Sint Oelbert Gymnasium Oosterhout
De toegang is via het Paterserf (via ons oude zwembad De Blikken)

Door alle corona-toestanden heeft de jaarlijkse ALV dit jaar nog geen doorgang kunnen vinden. We hebben er als bestuur voor gekozen om de ALV niet digitaal plaats te laten vinden, maar zoals we gewend zijn gewoon met elkaar!

Daarom hebben we gewacht en besloten om een nieuwe poging te wagen op zaterdag 12 september aanstaande!

Locatie: Sint Oelbert gymnasium Oosterhout

Graag inventariseren we of u erbij bent.
Vul daarom de onderstaande link in (3 vragen):
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1UrDDnNhHRGCfrv

We zullen de ALV dit jaar combineren met een mooi openingsevent voor de jeugd zodat we allemaal weer fris en gezellig samen aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen!

Wij hebben er enorm veel zin in, hopelijk jullie ook.

Goed nieuws: voorstellen nieuwe kandidaatsbestuursleden! Klik hier

Help: nog steeds vrijwilligersposities vacant!
Uiteraard zijn wij enorm blij met de aanmeldingen! Maar we zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers! Toch zijn wij nog steeds dringend op zoek naar vrijwilligers voor de volgende posities:

  • Secretaris
  • PR & communicatie
  • Instroomcoordinator
  • Diverse posities binnen de verschillende commissies (waterpolo, zwemopleidingen en wedstrijdzwemmen)

Wij zijn een vereniging en geen commerciële organisatie. Wij zouden dan ook aan al onze leden willen vragen om hier rekening mee te houden. De vrijwilligers die we nog hebben, handelen met de beste intentie voor alle leden! Wil jij ook je handen uit de mouwen steken, zodat wij niet kopje onder gaan?
Mail dan naar Judith Evers (financien@warande.com) of bel Daphne van der Kruijssen (0623247288). Ook voor vragen: neem gerust contact op.

Kom de vereniging helpen !!  Laten we deze klus samen doen zodat we niet kopje onder gaan.

Zwemtijden tijdens de zomervakantie periode

In de periode tussen 13 juli en 16 augustus 2020 kan er door de wedstrijdzwemmers gezwommen worden in Recreatieoord De Warande.

Op twee momenten in de week wordt gezwommen in het 50 meter bad. In het water gelden geen 1,5 meter afstandsregels meer. Op de kant gelden deze nog onveranderd.

In principe gaat het om zelfstandig banen zwemmen. Alleen op woensdag zal er een trainer aanwezig zijn.

Zwemmomenten tussen 13 juli en 16 augustus 2020

Op woensdagen van 18.30-19.30 uur 
Op zondagen* van 08.15-09.15 uur

* We zijn nog in overleg met het sportbedrijf of het tijdstip op zondag iets later zou kunnen. Op dit moment is daarover nog geen duidelijkheid. Zo snel die informatie er is zullen we dat via een nieuwsbrief communiceren.

Informatie over o.a. indelingen van zwemmers voor trainingen vanaf 17 augustus volgt zo spoedig mogelijk in een separate nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Namens OZ&PC de Warande
Wedstrijd Zwem Commissie WZC

Wanneer wordt het zwembad weer geopend???

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben op vrijdag 8 mei het Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden. Het protocol is hier te bekijken of te downloaden.

Alvorens de zwembaden weer geopend kunnen worden dient de tekst in de noodverordening door de veiligheidsregio aangepast te worden en van kracht te zijn. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vanaf begin week 20 gaat Sportbedrijf Oosterhout / Recreatieoord De Warande aan de hand van het protocol maatregelen nemen om het zwembad weer verantwoord te openen. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de zwembranche.

Daarna zal er overleg plaatsvinden met OZ&PC De Warande welke aanvullende maatregelen de vereniging moet nemen om de zwemlessen en trainingen weer mogelijk te maken. Denk hierbij o.a. aan het aanstellen van een coronaverantwoordelijke, toezichthouders op naleving van de maatregelen,  instructie aan trainers, communicatie van de geldende regels met trainers / zwemmers / ouders, beschikbaar stellen persoonlijke hygiëne- en beschermingsmiddelen etc. etc.

Via de nieuwsbrieven, website en Facebook houden wij jullie op de hoogte wanneer wij als vereniging weer gebruik kunnen maken van het zwemwater.

Contributie april 2020

We zijn inmiddels een aantal weken verder. In eerste instantie hebben we u geïnformeerd dat de contributie van onze vereniging doorloopt en dat er in de zomer een eventuele verrekening zou plaatsvinden. Op grond van ontwikkelingen en ook het nodige uitzoekwerk zijn wij tot andere inzichten gekomen.

Wij hebben met diverse partijen overleg gehad over kosten die al dan niet doorlopen. Verder is er ook onderzoek gedaan naar mogelijkheden om gebruik te maken van de beschikbare regelingen.

Nog niet alles is zeker maar op dit moment hebben wij op basis van de nu beschikbare informatie en situatie besloten om over de maand april geen contributie in rekening te brengen. Uw lidmaatschap of dat van uw partner en/of kinderen loopt natuurlijk gewoon door.

Wij blijven de situatie nauwgezet volgen en zullen eind mei opnieuw de afweging maken voor de contributie van de maand mei. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn de mogelijkheden om sporten te hervatten (al dan niet op het droge) alsmede voorziene en onvoorziene kosten waar we als vereniging mee te maken hebben.

Onze jeugdleden mogen vanaf deze week voorzichtig opstarten met buitenactiviteiten zoals u ook verder in dit bericht kunt lezen. Wij zijn hier enorm blij mee! Hopelijk komen er op korte termijn ook mogelijkheden voor de meerderjarige leden.

Wij houden u op de hoogte. Indien u vragen heeft dan kunt u die mailen naar financien@warande.com Wij komen er dan zo snel mogelijk bij u op terug.

Update Coronavirus

Update CORONAVIRUS (5-5-2020)

OZ&PC de Warande gaat vanaf 6 mei 2020 starten met buitenactiviteiten voor de jeugdleden tot en met 18 jaar.

Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
Voor jongeren in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Trainingen voor volwassenen zijn nog niet toegestaan.
Het is in Oosterhout niet toegestaan om buitensportactiviteiten te verzorgen in de algemene ruimten. In overleg met de gemeente Oosterhout en het Sportbedrijf is het gelukt om te kunnen starten op het buitenterrein (gras en sportveld) van recreatieoord de Warande vanaf woensdag 6 mei 2020. Wij zijn heel blij met het meedenken van het Sportbedrijf, dank hiervoor!

Onze trainers en leden staat te trappelen om weer wat te gaan doen. We gaan met veel plezier weer aan de gang om samen met de kinderen te werken aan conditie en vaardigheden. Hierbij staat plezier en veiligheid centraal. Wij zullen bij de activiteiten diverse oefeningen doen en spelvormen toepassen.
Alles voorlopig nog op het droge. Het zwembad is helaas nog gesloten dus we kunnen nog niet in het water starten.

Starten met buitenactiviteiten op het droge
OZ&PC De Warande kan vanaf 6 mei 2020 op maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 20.00 en op zaterdag van 10.00 -12.00 gebruik maken van grasveld en sportveld voor buitenactiviteiten (hierbij kan gedacht worden aan landtraining, krachtoefeningen, conditionele activiteiten, spelvormen maar ook sportgerelateerde oefeningen, bijvoorbeeld balgooien voor waterpolo).
Onze trainers zijn al druk bezig om een leuk programma hiervoor te maken.
Jullie ontvangen van jullie eigen trainers een uitnodiging van de tijden waarop jullie mogen komen sporten.

Wij maken zo snel mogelijk een schema met een verdeling van de tijden over de groepen.

We houden hierbij rekening met de belangen en wensen van alle groepen. Belangrijke vereiste is dat we dit goed moeten doen voor ieders veiligheid en gezondheid, rekening houdend met de richtlijnen van de RIVM.
Hierbij zorgen we voor een eerlijke verdeling maar ook een goede spreiding om te voorkomen dat het heel erg druk wordt met halen en brengen van de kinderen.

Halen en brengen
De kinderen kunnen door de ouders worden afgezet en opgehaald bij de reguliere hoofdingang – bij de poort. Graag op tijd komen (niet te vroeg maar ook niet te laat graag J). Ben je te vroeg, wacht dan even in de auto svp met de kinderen. Een van de trainers zal de kinderen bij de ingang opvangen. De ouders kunnen niet mee het terrein op. Dit is niet toegestaan.

Geen omkleed faciliteiten
De kinderen kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten van het sportcomplex. Het gebouw is namelijk gesloten. Er zijn dus geen omkleed mogelijkheden. Omkleden en douchen doen jullie dan ook thuis. Denk eraan om van tevoren even naar de wc te gaan. Dit is alleen in noodgevallen mogelijk.

Wij hopen dat jullie hiermee weer goed zijn geïnformeerd. Als jullie vragen hebben dan kunnen jullie hier natuurlijk bij jullie trainers mee terecht.

Update CORONAVIRUS (31-3-2020)

Beste Warande-lid, beste zwemmer/poloër, beste ouder en/of vrijwilliger,

Het Coronavirus heeft op dit moment grote impact op ons dagelijks leven. Een situatie die we allemaal nog niet eerder mee hebben gemaakt en die ook grote invloed heeft op de Nederlandse maatschappij en economie. Instanties, horeca, winkels, sportclubs etc. zijn gesloten en hebben afhankelijk van de ontwikkelingen geen inkomsten, terwijl de vaste kosten wel doorgaan.
Aan bovengenoemde situatie ontkomt ook OZ&PC De Warande niet. Tot 28 april 2020 is het zwembad gesloten, de verwachting is echter dat dit nog mogelijk langer zal gaan duren.

Zoals aangegeven is contributie voor elke sportvereniging een essentiële inkomstenbron, zo ook voor OZ&PC De Warande. Als zwemvereniging beschikken wij ook in een normale situatie helaas niet over alternatieven zoals bijvoorbeeld baropbrengsten. De contributie dient als hoofdpost ter dekking voor al onze kosten (de vaste kosten die ook nu gewoon doorlopen en de variabele kosten die nu deels stilliggen).

Wij hebben de afgelopen jaren ontzettend ons best moeten doen om onze vereniging weer financieel gezond te krijgen. Als zwemvereniging maken we met z’n allen kosten en deze zullen we ook zo veel mogelijk met z’n allen moeten dragen, ook in tijden waar we als gevolg van overmacht in belanden.
Wij hebben als bestuur besloten om tot en met juni 2020 de contributie conform afspraak op de normale wijze aan al onze leden door te berekenen. Eind juni maken wij als bestuur de balans op van de werkelijke kosten en opbrengsten van onze vereniging over het eerste halfjaar. Wij hopen dat er dan ook meer duidelijk is en dat de periode dat er niet gezwommen kan worden ook teneinde is. Indien er een positief saldo resteert (kosten lager dan de opbrengsten) dan gaan wij dit middels de contributie teruggeven aan onze leden. Wij zullen dit dan verrekenen (in mindering brengen op) met de contributie van juli en augustus. Op deze wijze willen wij samen met onze leden deze periode goed door zien te komen.

Als bestuur rekenen wij op jullie begrip in deze onrustige tijd, je helpt hiermee OZ&PC De Warande in het voortbestaan en het geeft onze vereniging uiteindelijk de mogelijkheid ergens dit jaar weer te kunnen zwemmen.
Wij zullen jullie de komende periode goed blijven informeren. Uiteraard volgen wij hierbij de instructies van de RIVM nauwgezet op.
Blijf gezond en let op elkaar, dan komen we er sterker uit!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van OZ&PC De Warande

Afgelasting wedstrijd 22 maart en meer …

Beste verenigingen, beste zwemmers en zwemmers,

Zojuist heeft de KNZB besloten om alle wedstrijden in geheel Nederland af te gelasten ivm met corona virus tot en met 31 maart.
Dat betekend dat de wedstrijd welke we op 20 maart(2km) en 22 maart zouden organiseren dan ook niet doorgaat.
De NK 5 km waarvoor de 2 km gezwommen zou gaan worden is afgelast door de KNZB. (evenals de swimcups)

We hebben een limietwedstrijd gepland staan op zondag 5 april, echter zou deze zonder de 400m-800m en 1500m zijn. Nu willen wij de wedstrijd van 22 maart geheel doorgang laten vinden op 5 april. Dus dat is het programma zoals jullie hiervoor ingeschreven hebben.

Wat ik wil doen is het volgende: De inschrijvingen welke nu door jullie allen is gedaan zo laten staan en dan de datum aanpassen naar 5 april. Zijn jullie op deze datum verhinderd of willen jullie wijzigingen aanbrengen kan dat uiteraard. Dat betekend dat de zwemmers het programma zwemmen welke nu is opgegeven en de opgegeven officials blijven staan.

Dus zou ik graag uiterlijk 26 maart van jullie willen weten of de inschrijving zo gehandhaafd kan blijven, of dat jullie het willen laten vervallen of een nieuwe inschrijving willen doen. Maar wat betreft de 800m en 1500m die nu vol ligt wil ik wel handhaven en de plaatsen die eventueel vrij zouden komen opvullen met de reserve plaatsen, hierover zijn de inschrijvers geïnformeerd wie dat zijn.

Dan de wedstrijd van 5 april met het programma wat daar gezwommen zou gaan worden willen we naar een later tijdstip plannen, hierover volgt in een later stadium meer informatie over.
Uiteraard is alles onder voorbehoud hoe het allemaal zal aflopen.
We houden u op de hoogte wat betreft de wedstrijden.

Met vriendelijke groet,
Dianne Aanraad
OZ&PC De Warande

Marit Libregts bij de Speedo Jaargangfinale

Op 7 & 8 maart stond de Speedo Jaargangfinale op het programma. Dé wedstrijd voor de snelste minioren van Nederland op de korte baan!

Vanuit de Warande heeft de 10 jarige Marit Libregts zich voor maar liefst 4 afstanden geplaatst: 200 wisselslag, 100 vlinderslag, 50 vrije slag en 100 wisselslag. 

Tijdens deze spannende wedstrijd in zwembad de Zijl in Leiden wist Marit haar mannetje te staan. Op de 100 vlinder behaalde zij zelfs een PR van 4 seconden. Ook bij het laatste programma (100 wisselslag) van de wedstrijd liet Marit van zich horen. In haar serie liet ze iedereen achter zich en zwom er bijna 5 seconden vanaf en eindigde zo op een mooie 8e plaats.

NIEUW CLUBRECORD OP DE 100m WISSELSLAG
Op deze afstand verbeterde Marit op oude record van Tanja Donkers van 30-11-1997

Carnaval 2020

Op zaterdag 22 en zondag 23 februari zijn er geen wedstrijden.

Op 24, 26 en 27 februari zijn er géén zwemlessen.

Voor de waterpoloërs gaan alleen de trainingen van vrijdag 21, maandag 23 en dinsdag 24 februari NIET door. Vanaf woensdag geldt het normale rooster.

De wedstrijdzwemmers trainen NIET op zaterdag 22, maandag 24 en dinsdag 25 februari. Vanaf woensdag geldt het normale rooster.

WIJ WENSEN IEDEREEN ALVAST FIJNE CARNAVALSDAGEN.