Algemene ledenvergadering zaterdag 18 maart 2023

Zoals eerder aangekondigd zal de ALV plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2023 om 10:00 uur in de multifunctionele ruimte van het zwembad (50m-bad) De Warande in Oosterhout. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn en hun stem te laten horen.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV meer algemeen in te steken, zodat de afdelingen op een gepast moment binnen de betreffende afdeling meer toelichting kunnen geven op de afdeling specifieke aangelegenheden, zoals terugblik voorgaand jaar, beleid van de afdeling richting de toekomst en bijvoorbeeld het bekendmaken van de vrijwilliger van het jaar. Op die manier hopen we de ALV binnen een afzienbaar tijdsbestek te kunnen afronden.

Na afloop zal er gelegenheid zijn voor een kop koffie/thee in De Brasserie om nog even na te praten.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 16 juli 2022

3. Jaarverslag Bestuur 2022 en vooruitzicht 2023
a.) Jaarverslag van de secretaris
b.) Bestuursverkiezing

4. Financieel verslag over 2022 & begroting 2023
a.) Realisatie (incl. Balans) 2022
b.) Begroting 2023
c.) Vaststellen contributie
d.) Ledenadministratie
e.) Verslag kascontrole commissie

5. Jaarverslagen afdelingen
a.) Wedstrijdzwemmen (WZC)
b.) Waterpolo (WPC)
c.) Zwemopleidingen (ZOC)

6. Overig
a.) Update huishoudelijk regelement

7. Afsluiting

Een digitale kopie van het (concept) jaarverslag zal vanaf maandag 13 maart op te vragen zijn bij de Secretaris van de vereniging (secretaris@ozpcdewarande.nl).

Clubkampioenschappen op zondag 8 januari 2023

Zondag 8 januari organiseren we de jaarlijkse clubkampioenschappen. Het opbouwen van het bad doen we samen vanaf 13.00u, rond 13.30u starten we met inzwemmen en de start van de wedstrijd is om 14.00u. Na afloop van de wedstrijd ruimen we samen het zwembad om vervolgens af te afsluiten in het Grand Café onder het genot van een hapje en drankje.
 
De zwemmers en de bij de wedstrijd betrokken vrijwilligers worden getrakteerd op een frietje met snack en drankje. Verder zijn consumpties tegen kortingstarief verkrijgbaar bij de bar.
 
Uiteraard is publiek van harte welkom!

 

Voor de wedstrijd is gekozen voor de volgende opzet: 

Wedstrijdzwemmers
In principe zwemmen alle zwemmers 4 afstanden te weten vrije slag, schoolslag, vlinderslag en rugcrawl. G-zwemmers kunnen schoolslag, vrije slag en vlinderslag zwemmen. Bij minioren 1-2-3 en G-zwemmers worden gemengde series gezwommen. Bij de overige zwemmers is er splitsing tussen dames en heren. De te zwemmen afstanden zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie.
 

•    Minioren 1-2-3: 25 meter
•    Minioren 4-5-6 en junioren 1-2:  50 meter
•    Junioren 3-4 en ouder: 100 meter
•    G-zwemmers: 50 meter
 
Er worden op de 100m ook 50m splittijden genoteerd. Op die manier is het ook mogelijk om nog een 50m limiet te behalen. 
Hoewel het wel de verwachting is, hoeft niet iedere zwemmer alle 4 de afstanden te zwemmen. Echter om in aanmerking te komen voor het overall klassement aan het einde van het seizoen is dat wel nodig. Aan het einde van het seizoen volgt nog een tweede deel van de clubkampioenschappen waarbij medailles worden uitgereikt voor de zwemmers die binnen zijn / haar leeftijdsklasse de grootste verbetering laat zien op de opgetelde tijden voor de 4 slagen.
We weten dat er gemengde gevoelens zijn over de keuze van 100 meters voor junioren 3-4 en ouder. In de overweging is daarbij meegenomen dat we de mogelijkheid willen bieden voor de zwemmers die 100 meter willen zwemmen en  we bij vroeger edities ook zonder problemen 100 meters zijn gezwommen. Daarnaast zou zonder de 100 meter afstanden  de gehele wedstrijdduur erg kort zijn. 

 

Waterpolo / masters
Waterpoloërs en masters (zonder startvergunning) kunnen zich inschrijven voor de volgende afstanden / slagen:
•    50m schoolslag
•    50m vrije slag

Inschrijven voor deelname aan de Clubkampioenschappen
De wedstrijdzwemmers ontvangen op 20 december, per mail, een uitnodiging waarbij ze zijn ingeschreven voor de afstanden en slagen die bij hun (leeftijds-)groep horen. Het verzoek is om op deze mail te reageren als men niet mee wil doen of niet alle slagen wil zwemmen.

 
In die mail is ook een link opgenomen om aan te geven of je na de wedstrijd gezellig mee afsluit in het Grand Café en om ouders op te geven voor vrijwilligerstaken rondom de wedstrijd. We ontvangen graag uiterlijk je reactie op 30 december. Mocht je geen uitnodiging ontvangen maar die wel verwachten, stuur dan een mail naar wedstrijd-wzc@ozpcdewarande.nl

 

Waterpoloërs en masters kunnen zich inschrijven voor deelname aan de clubkampioenschappen via onderstaande link. Daarbij kan ook meteen mee aangegeven worden of men gezellig mee afsluit bij het Grand Café. Indien je alleen naar de afsluitende borrel wilt komen kun je dat ook via dezelfde link aangeven. Inschrijven kan tot en met 30 december. 

INSCHRIJVEN ALS WATERPOLOER / MASTER

We hopen jullie in grote getalen te zien bij de Clubkampioenschappen !

Sportieve groeten van de trainers en de wedstrijdzwemcommissie

OZ&PC De Warande gaat zeevissen op 19 maart 2023

Na een succesvolle trip in 2022 gaan we ook in 2023 weer zeevissen.

Zeevissen staat binnen OZ&PC De Warande al jaren garant voor een leuke dag op het water. Warande vriend Wil van Parijs vaart ons met zijn “Motorschip De Zuiderzee” op deze dag vanuit Bruinisse naar mooie visgronden op de Oosterschelde. Op de foto hierboven ziet u uw organisator 3 visjes tegelijk vangen. Of je nu vangt of niet, het is altijd een leuke gezellige dag. Wil ontvangt ons namelijk gastvrij op zijn motorschip en hij zal zijn uitstekende kookkunsten aanwenden voor bijzonder lekkere maaltijden en hapjes. Daarnaast krijgt u de nodige tips om vis te vangen, sterke verhalen over grote vissen van eerdere seizoenen en grapjes die in het verleden zijn uitgehaald. Kortom een dag om niet te missen.

We kunnen die dag (19 maart 2023) met maximaal 23 mensen mee en vol is vol !

Vertrek om 07.00 uur met georganiseerd eigen vervoer, waarna we rond 17.00 uur thuis zullen zijn.

U kunt u nu al opgeven bij (geef aub direct door of je kunt rijden en met hoeveel): Joop Beekmans: joopbeekmans@ziggo.nl

Prijzen:
Kosten p.p. € 35,00 voor de vissers (dit is inclusief aas).

Kosten p.p. € 24,00 voor de mensen die voor de gezelligheid meegaan en niet vissen.

Zoals vermeld, eigen vervoer wordt georganiseerd.

Nadere info via http://sportvisserij.net/sportvissen-2

Ps: Opgave voor 1 maart 2023 vooraf betalen ! (bij afgelasting, geld terug)

Versoepelingen vanaf 15 januari 2022

Beste leden en vrijwilligers,

WE KUNNEN WEER ! Maar…. nog steeds met beperkingen. Dit mag de conclusie zijn na de persverklaring van de regering van vrijdagavond 14 januari. Gelukkig horen we tot de groep die wel enige versoepelingen krijgt na de lock down.

Er is een heel uitgebreid landelijk geldend protocol voor de zwembadbranche verspreid, ook tot stand gebracht door KNZB, NOC/NSF en vele andere organisaties. Die is echter zo uitgebreid dat we ervoor gekozen hebben de belangrijkste voorwaarden/ regels voor ons allemaal hieronder samengevat op te nemen, aangevuld met wat wij intussen van de gemeente bevestigd hebben gekregen.

Niet uit te sluiten is dat hier de komende tijd door de gemeente nog aanvulling op gegeven wordt. Zoals bekend heeft de nieuwe minister al aangegeven dat bij ernstige toename van besmettingen de situatie kan worden teruggedraaid. Voor ons blijft het dus van belang alle nieuws te volgen en waar nodig zo snel mogelijk onder jullie aandacht te brengen.

Voor de komende twee weken willen we voor wedstrijdzwemmers werken met het vooraf inschrijven voor de trainingsmomenten. Daarmee hebben we goed in beeld hoeveel zwemmers we kunnen verwachten.

Risico op annuleren van trainingsmomenten
Als de besmettingsaantallen verder toenemen is het niet onmogelijk dat door besmetting e/o quarantaine trainers uitvallen. Hierdoor kunnen we genoodzaakt zijn om, mogelijk zelfs kort voor een trainingsmoment, een training te moeten annuleren. We zullen in die gevallen zo spoedig mogelijk middels een nieuwsbrief en middels de bestaande appgroepen de zwemmers informeren. Dus houdt je e-mail / app in de gaten. 

De afspraken:

BASIS
Het spreekt voor zich dat iedereen die bij en in het zwembad komt, de RIVM richtlijnen naleeft;

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Volg de hygiëneregels die aan het zwembad gevraagd worden.
 • Publiek wordt nog niet toegestaan.

BIJ EN IN HET GEBOUW VAN HET ZWEMBAD:

 1. Alle bezoekers vanaf 18 jaar moeten worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs. Die controle kan ook worden verricht door vrijwilligers van onze club. Het corona toegangsbewijs geldt niet voor personeel van het bad en de vrijwilligers van onze club.
 2. In Oosterhout wordt per aanwezige 5m2 gerekend, dat kan betekenen dat er dus een maximaal aantal mensen binnen in de zwemzaal kunnen. Er wordt daarom voor de wedstrijdzwemmers (alleen WZC dus) voorlopig begonnen met het bekende systeem van aanmelden.
 3. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar wanneer je je verplaatst, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
 4. Iedereen van 13 jaar en ouder moet binnen en buiten de locatie 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren, ook in de kleedkamer. Verzoek is dan ook om waar nodig gefaseerd om te kleden en de aanwijzingen van de trainers en vrijwilligers te volgen.
 5. De looproute bij binnenkomst is als voorheen, links bij de receptie door de lange gang naar binnen. Van te voren graag in zwemkleding komen. Tevens in de zwemzalen slofjes / slippers dragen dus geen buitenschoenen in de zwemzaal. De kleedkamers zijn open, de douches mogen (kort) gebruikt worden. Na einde zwemtijd/gebruik van de baden, de zwemzaal direct verlaten . Wel in overleg nog lijnen etc opruimen. 15 minuten na gebruik van de baden moeten alle zwemmers, bezoekers het gebouw verlaten hebben.
 6. Gebruik van het mondkapje is voor iedereen bij/ kort voor binnenkomst van 13 jaar en ouder. In de zwemzaal mogen na het omkleden de mondkapjes afgedaan worden.
 7. Blijkt na je bezoek aan het zwembad dat na een test sprake is van besmetting dan direct de WZC of WPC voorzitter informeren zodat actie kan worden ondernemen, met name het informeren van trainer/coach en medezwemmers alsmede het personeel van het zwembad. Het kan namelijk mogelijk zijn dat dan spoedmaatregelen worden genomen. Gebruik de volgende adressen:  Voorzitter wedstrijdzwemmencommissie (WZC) OZ & PC de Warande wedstrijdzwemmen@ozpcdewarande.nl en waterpolo@ozpcdewarande.nl
 8. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening.
 9. Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.

Medewerkers van het zwembad en onze eigen trainers / coaches / bestuursleden zijn bevoegd om bij het niet naleven van deze afspraken of als vermoed wordt dat er klachten / verschijnselen bestaan als verkoudheid en dergelijke, iemand aan te spreken op het naleven van deze regels en zo nodig het zwembad te verlaten.

Bij het lessen (ZOC) wordt vanaf maandag 17 januari het normale lesrooster weer opgepakt en gelden dezelfde voorwaarden als van voor de lock down.

En dan nu…het water in !!!
Veel succes allemaal en ik zou zeggen op naar de volgende versoepelingen MAAR …KIJK UIT!! Het is menens.

Namens het bestuur,

Jullie voorzitter
Hans Verstrepen

Clubkampioenschap OZ&PC de Warande 2021/2022

Schrijf je in voor het Clubkampioenschap (deel 1)

Beste zwemmers en ouders / verzorgers,

Op zondag 28 november 2021 organiseren we het eerste deel van het Clubkampioenschap van OZ&PC de Warande. Dit jaar hebben we voor een andere opzet gekozen waarbij ook nog een tweede deel gezwommen zal worden aan het einde van het zwemseizoen. Wat daarvoor de extra uitdaging is houden we nog even geheim. Op 28 november bouwen we het zwembad samen op vanaf 13.00u en natuurlijk ruimen we aan het einde ook weer samen op.
Alle leden van de afdelingen wedstrijdzwemmen en waterpolo zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze speciale wedstrijd.

Middels onderstaande link kun je je tot en met woensdag 17 november inschrijven. 

Schrijf je hier in voor het clubkampioenschap

Het programma
We willen alle deelnemers uitdagen om alle vier de zwemslagen te zwemmen (vrije slag; schoolslag; vlinderslag; rugslag). Maar kort na het versturen van de uitnodiging hebben we vanuit verschillende kanten gehoord dat dit zeker bij de zwemmers die 100m zouden moeten zwemmen een drempel opwerpt om mee te doen. Daarom hebben we als oplossing de mogelijkheid toegevoegd in het inschrijfformulier om aan te geven welke zwemslag(-en) je niet zou willen zwemmen. Op die manier hopen we dat iedereen die zin heeft om mee te doen zich alsnog inschrijft. Middels pauzes in het programma zullen we zorgen voor voldoende hersteltijd tussen de verschillende afstanden. 
In de tabel hieronder zie je op basis van de leeftijdscategorie welke afstand je zwemt per slag. Voor de volledigheid is onderaan deze uitnodiging een tabel toegevoegd waar je op basis van je geslacht en geboortejaar kunt zien in welke KNZB categorie je valt. 

 
Categorie Afstand per zwemslag
Minioren 1,2,3 25 meter
Minioren 4,5,6 50 meter
Junioren 1,2 50 meter
Junioren 3,4 100 meter
Jeugd 1,2, senioren 100 meter

Per zwemslag, leeftijdscategorie en geslacht wordt gestreden om de gouden, zilveren en bronzen medaille. 
Voor de G-zwemmers zullen we na inschrijving in overleg met hun trainers Carmen en Malou kijken welke zwemslag(-en) en afstand een passende uitdaging vormen. 

Vrijwilligers
Een wedstrijd is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Geef onderaan het inschrijfformulier alsjeblieft aan of je mee kan / wil helpen bij de organisatie van de wedstrijd. 

Onzekerheid door huidige Corona situatie: publiek / gezellige afsluiting Clubkampioenschap
Helaas bevinden we ons weer in een onzekere tijd. De coronacijfers lopen op en nieuwe maatregelen hangen boven ons hoofd. Daardoor kunnen we nog geen duidelijkheid geven of en zo ja hoeveel publiek er bij de wedstrijd kan zijn. Als daar meer duidelijkheid over is, zullen we hierover nader informeren.
Als afsluiting van deze kampioenschapswedstrijd willen we gezamenlijk een hapje eten met een drankje. Ook daar zijn we enerzijds afhankelijk van de corona ontwikkelingen en kan het zijn dat we nog een kleine eigen bijdrage hiervoor moeten vragen. Ook hierover volgt z.s.m. meer informatie.
 

Leeftijdsindeling KNZB-categorieën
 

Categorie Geboortejaar
jongens
Geboortejaar
meisjes
Minoren 1 2015 2015
Minioren 2 2014 2014
Minioren 3 2013 2013
Minioren 4 2012 2012
Minioren 5 2011 2011
Minioren 6 2010
Junioren 1 2009 2010
Junioren 2 2008 2009
Junioren 3 2007 2008
Junioren 4 2006 2007
Jeugd 1 2005 2006
Jeugd 2 2004 2005
Senioren 2003 en ouder 2004 en ouder

Sportieve groet van de organisatie van het clubkampioenschap van OZ&PC de Warande en graag tot ziens op 28 november!
Bij vragen mail naar: wedstrijdzwemmen@ozpcdewarande.nl

In memoriam: Ton van Bekhoven

Beste leden, oud leden en ouders van leden,

Wij wensen de familie namens onze clubleden veel sterkte met dit grote verlies, wij danken de familie dat wij Ton zo lang en intensief als vrijwilliger in onze club hebben mogen kennen.

Namens het bestuur

Hans Verstrepen
Voorzitter  zwemvereniging OZ&PC De Warande

Update Coronamaatregelen

Update: 4-11-2021

Beste leden/ ouders van leden en vrijwilligers,

Rabo ClubSupport 2021

Steun jij de club ook?
 
Onze zwemvereniging ‘OZ&PC De Warande’ doet mee met de Rabo ClubSupport actie! Via de onderstaande link kun jij jouw stem uitbrengen op jouw favoriete club of vereniging.
 
Kunnen wij op jouw stem rekenen?
 
Ben je lid van de Rabobank Amerstreek dan kun je stemmen vanaf 4 oktober t/m 25 oktober via de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport
 
Namens alle leden van OZ&PC De Warande, Bedankt!

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 september

Zoals voor de vakantie aangekondigd is onze algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 18 september 2021 om 13:30 uur.

Ook dit jaar is de locatie in de Agora zaal van het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout, toegang via Paterserf. Graag lichten wij het jaarverslag toe en zullen we ingaan op wijzigingen die plaats vonden en vinden, de financiële situatie (gevolgen Corona) alsmede plannen/ ideeën voor het komende seizoen. Het bestaande vorig jaar gepresenteerde meerjarenbeleidsplan 2020-2025 blijft het uitgangspunt.

Wij hopen vurig dat we met zo min mogelijk beperkingen het nieuwe seizoen kunnen doormaken. Helaas moesten al wel de 2 waterpolotoernooien van begin september die geheel op de rails stonden toch weer geannuleerd worden maar we houden de moed erin.

Helaas kunnen we niet onbeperkt alle leden ontvangen op de ALV, daarom graag een snelle reactie of je er bij wilt zijn. Gebruik de volgende link!

Laat ook weten als je verhinderd bent alsmede of je het jaarverslag in pdf van ons wilt ontvangen, wij proberen dit dan tijdig vóór de ALV aan je te verzenden.

Wellicht bestaan er al belangrijke vragen waarop wij ons als bestuur voor de beantwoording kunnen voorbereiden. Stel je vraag in het formulier waarmee je je aanmeldt!

Corona:

Wij vragen alle aanwezigen of zij klachtenvrij zijn (kom dus niet als je daaraan twijfelt), de ontsmettingsvloeistof bij binnenkomst te gebruiken en wijzen wij er op dat de ruimte voldoende geschikt is om afstand te bewaren.

Met sportieve groet,

Het bestuur