WZC: Trainingen in de carnavalsvakantie en hervatten landtraining

Landtraining op woensdagen
Vanaf woensdag (23-2-2022) wordt er tussen 18.30 en 19.00 uur weer landtraining verzorgd. Deze is bedoeld voor junioren-3 en ouder. Deze zal plaatsvinden aan de rand van de duikkuil. De landtraining op zaterdagen start nog niet. 

Aangepast rooster tijdens de carnavalsvakantie
Mede vanwege de gedeeltelijke sluiting van het zwembad gedurende de carnavalsdagen zullen de trainingsmomenten op zondag 27-2 t/m woensdag 2-3-2022 vervallen.
In de carnavalsvakantie zijn er dus de volgende trainingsmomenten voor wedstrijdzwemmers:

Zaterdag 26-2:  08.00-10.00 uur
Donderdag 3-3:  18.00-20.00 uur
Vrijdag 4-3:  18.00-19.30 uur
Zaterdag 5-3:  08.00-10.00 uur
LET OP: Voor de masters vervallen de zwemmomenten op zondag, maandag en dinsdag, maar zij kunnen WEL gewoon op woensdag 2 maart zwemmen van 20.00-21.00 uur

Sportieve groet van de trainers en wedstrijdzwemcommissie

Zwemmen tijdens de herfstvakantie (23 t/m 31 oktober 2021)

Beste wedstrijdzwemmers en ouders. Het zwemseizoen is begonnen en en we hebben al een aantal wedstrijden gehad. Ook voor de komende weken staan er de nodige wedstrijden op het programma.

In principe willen we ook in de herfstvakantie gewoon doortrainen. Om echter niet onnodig badwater te hoeven huren / trainers aan de badrand te hebben staan willen we graag inventariseren wie er in de herfstvakantie wel of niet komen zwemmen en wanneer.
Mogelijk dat we op basis van deze inventarisatie er voor kiezen om op bepaalde momenten minder trainers in te zetten of in het uiterste geval (een) training(-en) te laten vervallen.

Graag zouden we van alle zwemmers een reactie hebben via de link die de wedstrijdzwemmers hebben ontvangen per e-mail en graag uiterlijk op woensdag 20 oktober 2021.

Buiten zwemmen dinsdag 6 april 18.30-19.30u GAAT NIET DOOR!

We hebben helaas zojuist moeten besluiten om het zwemmoment van morgen (dinsdag 6 april 18.30-19.30 uur) te annuleren. Gezien de zeer lage buitentemperatuur en zelfs een gevoelstemperatuur onder het vriespunt vinden wij het niet verantwoord om dit zwemmoment voor de jeugd door te laten gaan.

Voor alle wedstrijdzwemmers die zich voor dinsdag hadden ingeschreven is er plaats om alsnog op donderdag van 18.30-19.30u te komen zwemmen. Hiervan krijgt men per mail bericht. Daarmee is het zwemmoment voor donderdag VOL. Zo spoedig mogelijk komen we met de mogelijkheden voor volgende week.

Om het badwater zo goed mogelijk te gebruiken hebben we voor de wedstrijdzwemmers gehanteerd dat men kon inschrijven tot zondagmiddag 12.00u voor een van beide zwemmomenten. Dit was per abuis niet goed vermeld in de voorgaande nieuwsbrief. Onze excuses hiervoor.

Inschrijven sportactiviteit buiten zaterdag 10 april 10.00-11.30 uur

Ondanks de mogelijkheid om buiten te gaan zwemmen, gaan we door met het aanbieden van het sportmoment op zaterdagen van 10.00 tot 11.30u op het buitenterrein van zwembad de Warande.

Klik op onderstaande link om je hiervoor op te geven. We mogen deze sportactiviteit aanbieden voor zwemmers tot en met de leeftijd van 26 jaar.
LET OP: het is noodzakelijk om je aan te melden. Zo kunnen we onder andere zorgen voor voldoende begeleiding. 

INSCHRIJVEN VOOR SPORTACTIVITEIT BUITEN ZATERDAG 10-04-2021 10.00 – 11.30 uur, KLIK HIER

Het aanmelden sluit op donderdag om 12:00 uur en iedereen zal vervolgens op donderdag middag/avond een persoonlijke uitnodiging mail krijgen met alle informatie voor de training.

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie en trainers
van OZ&PC de Warande

Oproep om centraal af te melden voor de trainingen wedstrijdzwemmen!

We merken dat het afmelden als je niet kunt komen trainen in toenemende mate niet of niet centraal gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat we andere zwemmers niet die wel hadden willen zwemmen die mogelijkheid niet hebben kunnen bieden. Ook komt het nu zelfs voor dat we met meer trainers aan het bad staan dan nodig was geweest voor het aantal zwemmers dat in het water ligt. Vanwege de Corona-maatregelen hebben we minder zwemmomenten beschikbaar dan normaal. Daarom willen we die momenten zo goed mogelijk blijven benutten.

Dus hierbij de oproep om als je niet komt zwemmen, dit zo ruim mogelijk van te voren door geven aan Cees van Tilburg op mailadres:
trainer-wzc@ozpcdewarande.nl

Cees heeft dan het totaaloverzicht zodat vrijkomende plaatsen zo goed mogelijk benut kunnen worden door andere zwemmers.
Dus help elkaar door het zo vroeg mogelijk aan Cees door te geven als je niet kunt komen trainen!

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie van OZ&PC de Warande

Zwemtijden tijdens de zomervakantie periode

In de periode tussen 13 juli en 16 augustus 2020 kan er door de wedstrijdzwemmers gezwommen worden in Recreatieoord De Warande.

Op twee momenten in de week wordt gezwommen in het 50 meter bad. In het water gelden geen 1,5 meter afstandsregels meer. Op de kant gelden deze nog onveranderd.

In principe gaat het om zelfstandig banen zwemmen. Alleen op woensdag zal er een trainer aanwezig zijn.

Zwemmomenten tussen 13 juli en 16 augustus 2020

Op woensdagen van 18.30-19.30 uur 
Op zondagen* van 08.15-09.15 uur

* We zijn nog in overleg met het sportbedrijf of het tijdstip op zondag iets later zou kunnen. Op dit moment is daarover nog geen duidelijkheid. Zo snel die informatie er is zullen we dat via een nieuwsbrief communiceren.

Informatie over o.a. indelingen van zwemmers voor trainingen vanaf 17 augustus volgt zo spoedig mogelijk in een separate nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Namens OZ&PC de Warande
Wedstrijd Zwem Commissie WZC

Verkeerde trainingsrooster op deze website

Om de officiële website van OZ&PC De Warande www.warande.com zo actueel en compleet mogelijk te houden is er een trainingsrooster voor de wedstrijdzwemmers geplaatst wat geheel niet overeenkomt met het werkelijke rooster zoals dat op 2 september is ingegaan. Dit rooster is inmiddels weer verwijderd en zal worden vervangen door de juiste versie. Onze excuses voor de verwarring en commotie die daardoor is ontstaan.

Ieder trainingsrooster of wijziging daarop wordt eerst besproken in de technisch commissie, met de WZC en daarna met de betreffende zwemmers vóórdat deze wordt gepubliceerd. Iedere zwemmers is dus vooraf op de hoogte tenzij hij/zij de nieuwsbrieven of andere e-mail niet leest of het juiste e-mailadres niet bekend is bij de ledenadministratie. Geef wijzigingen in je persoonlijke gegevens dus altijd door. Het positieve aan het verhaal is dat de website wel goed bezocht wordt.

Begin van de trainingen

De schoolvakanties zijn weer voorbij dus we beginnen weer met een frisse start aan het nieuwe zwemseizoen.

In de maand augustus kan er op de volgende dagen worden getraind.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, alle avonden van 19.00-20.00 uur.

De zwemmers met beperking trainen op maandag.
De minioren op maandag en woensdag
Alle A-junioren, A-jeugd en A-senioren op alle vier de dagen.
De junioren en Jeugd van het clubteam trainen op maandag en woensdag.
Indien woensdag niet haalbaar is kan er op donderdag getraind worden.

In de maand september zal het normale trainingsrooster ingaan. De indeling van de zwemmers en trainers is nog niet helemaal bekend, omdat ik nog niet de gegevens van iedereen terug heb ontvangen, wat ook soms niet mogelijk was om dit al door te geven.

Hierover komt tegen die tijd weer een email.

Zomerrooster 2019

Hallo zwemmers en zwemsters, beste trainers,

In de bijlage treffen jullie het rooster aan zoals deze gezwommen zal gaan worden vanaf dinsdag 23 april 2019.

Klik hier voor het ZOMERROOSTER

Op maandag en woensdag zullen er van 18.00-19.00 uur twee banen 50m bad beschikbaar zijn voor alle zwemmers die een limiet hebben voor de regionale kampioenschappen.

Op vrijdag zijn er waterpolotrainingen.

De dagen dat er niet getraind zal worden staan in de laatste kolom.

Mocht een en ander niet geheel duidelijk zijn dan hoor ik dat graag.
Groetjes Dianne