Corona

Update Corona en Corona maatregelen

Update (11-9-2020)

Het aantal besmettingen met corona neemt helaas weer toe. Ook om ons heen. Onder de wedstrijdzwemmers zijn er momenteel enkele zwemmers die klachten hebben welke kunnen passen bij een corona-infectie en die zwemmers zijn in afwachting zijn van een testuitslag. Op dit moment is er geen reden om de al bestaande afspraken en regels aan te passen. uiteraard volgen we ontwikkelingen en mocht daartoe aanleiding zijn zullen wij u nader informeren.

We merken, nu we weer meer en met grotere groepen aan het zwemmen zijn dat niet iedereen zich aan de gemaakte regels houdt. Het is essentieel voor je eigen gezondheid en die van een ander om dit wel te doen!
Dus bij deze een dringende oproep om hier extra aandacht voor te hebben. Houdt jezelf aan de regels, spreek elkaar erop aan en luister naar aanwijzingen van het zwembadpersoneel en onze eigen vrijwilligers. Alleen samen kunnen we voorkomen dat we door onzorgvuldig gedrag de gezondheid van eenieder onnodig in gevaar brengen. Het niet naleven van de regels kan er in het individuele geval toe leiden dat je na meerdere waarschuwingen de toegang tot het zwembad wordt ontzegd. Maar als door veel personen de regels veelvuldig overtreden worden kan het er zelfs toe leiden dat we als vereniging minder of helemaal niet meer kunnen zwemmen!
Laat het dus niet zo ver komen!

Hieronder de regels nog een keer kort samengevat

Algemeen

 • ALS JE KLACHTEN HEBT DIE PASSEN BIJ EEN CORONA INFECTIE DAN KOM JE NIET NAAR HET ZWEMBAD MAAR BLIJF JE THUIS
 • Volg altijd de aanwijzingen van het zwembadpersoneel, onze eigen trainers en vrijwilligers op.
 • Buiten het water geldt overal in en buiten het zwembad de 1,5m afstandsregel
  Tussen mensen boven de 18 onderling
  MAAR OOK tussen mensen boven de 18 en jongeren!
  Voor mensen onder de 18 geldt onderling de 1,5m afstandsregel niet.
 • Bij het niet naleven van de regels volgt een waarschuwing. Uiteindelijk kan bij herhaaldelijk niet naleven van de regels de toegang tot het bad worden ontzegd.

Voorafgaand aan het bezoek

 • Trek thuis je zwemkleding al aan, omkleden voorafgaand aan de training is niet wenselijk om de toestroom beheersbaar te houden.
 • Was je handen voor je naar het zwembad komt
 • Toiletten op de locatie kunnen worden gebruikt. De douches niet.

Aankomst op locatie

 • Vanaf 5 minuten voor aanvang van de activiteit mag men het zwembad in.
 • Ben je eerder bij het zwembad, verzamel dan OP DE PARKEERPLAATS BUITEN HET HEK en wacht NIET op het looppad naar de ingang.
 • Zorg ook dat je het halende en brengende autoverkeer niet blokkeert.
 • Denk aan de 1,5m afstandsregel. Dit geldt ook al bij de fietsenstalling en op de parkeerplaats

Routing in het bad

 • Volg de met pijlen aangegeven routing in het zwembad.
 • Omkleden mag in de zwemzaal. Trek echter wel je schoenen uit in de garderobe alvorens je de zwemzaal in gaat.
 • Denk aan de 1,5m afstandsregel

Vertrek

 • Enkele minuten voor het einde van het tijdsblok worden de zwemmers verzocht het zwembad te verlaten.
 • Doe dit volgens de aangegeven looproute om binnenkomende zwemmers zo min mogelijk tegen te komen.
 • Er kan niet worden gedoucht.
 • Kleed je zelf om en verlaat het zwembad z.s.m.
 • Mocht er onvoldoende kleedruimte zijn omdat bijvoorbeeld een kleedruimte is afgesloten, meldt dit dan bij het zwembadpersoneel.

Update (10-6-2020)

Wij zijn enorm blij dat wij weer het zwembad in kunnen! Toch zijn er regels en voorschriften waar wij en daarmee ook jullie je aan moeten houden. In het protocol lees je wat wel en niet mag, wat wij van jou verwachten en hoe er de komende periode gebruik gemaakt kan worden van het zwembad. Lees dit protocol goed door zodat je weet wat er van jou/jouw zoon of dochter verwacht wordt tijdens de trainingen/zwemlessen en bespreek het ook met hen.

Wij rekenen op jullie, zodat we fijn met zijn alle samen kunnen zwemmen!
Corona protocol OZ&PC De Warande, klik hier.

De SuperSpetters zwemlessen en het Sterrenplan gaan weer van start. Het Sterrenplan start vanaf 27 mei en vanaf 3 juni starten onze zwemlessen weer.
Klik hier.

Update (5-5-2020)

OZ&PC de Warande gaat vanaf 6 mei 2020 starten met buitenactiviteiten voor de jeugdleden tot en met 18 jaar.

Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
Voor jongeren in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Trainingen voor volwassenen zijn nog niet toegestaan.
Het is in Oosterhout niet toegestaan om buitensportactiviteiten te verzorgen in de algemene ruimten. In overleg met de gemeente Oosterhout en het Sportbedrijf is het gelukt om te kunnen starten op het buitenterrein (gras en sportveld) van recreatieoord de Warande vanaf woensdag 6 mei 2020. Wij zijn heel blij met het meedenken van het Sportbedrijf, dank hiervoor!

Onze trainers en leden staat te trappelen om weer wat te gaan doen. We gaan met veel plezier weer aan de gang om samen met de kinderen te werken aan conditie en vaardigheden. Hierbij staat plezier en veiligheid centraal. Wij zullen bij de activiteiten diverse oefeningen doen en spelvormen toepassen.
Alles voorlopig nog op het droge. Het zwembad is helaas nog gesloten dus we kunnen nog niet in het water starten.

Starten met buitenactiviteiten op het droge
OZ&PC De Warande kan vanaf 6 mei 2020 op maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 20.00 en op zaterdag van 10.00 -12.00 gebruik maken van grasveld en sportveld voor buitenactiviteiten (hierbij kan gedacht worden aan landtraining, krachtoefeningen, conditionele activiteiten, spelvormen maar ook sportgerelateerde oefeningen, bijvoorbeeld balgooien voor waterpolo).
Onze trainers zijn al druk bezig om een leuk programma hiervoor te maken.
Jullie ontvangen van jullie eigen trainers een uitnodiging van de tijden waarop jullie mogen komen sporten.

Wij maken zo snel mogelijk een schema met een verdeling van de tijden over de groepen.

We houden hierbij rekening met de belangen en wensen van alle groepen. Belangrijke vereiste is dat we dit goed moeten doen voor ieders veiligheid en gezondheid, rekening houdend met de richtlijnen van de RIVM.
Hierbij zorgen we voor een eerlijke verdeling maar ook een goede spreiding om te voorkomen dat het heel erg druk wordt met halen en brengen van de kinderen.

Halen en brengen
De kinderen kunnen door de ouders worden afgezet en opgehaald bij de reguliere hoofdingang – bij de poort. Graag op tijd komen (niet te vroeg maar ook niet te laat graag J). Ben je te vroeg, wacht dan even in de auto svp met de kinderen. Een van de trainers zal de kinderen bij de ingang opvangen. De ouders kunnen niet mee het terrein op. Dit is niet toegestaan.

Geen omkleed faciliteiten
De kinderen kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten van het sportcomplex. Het gebouw is namelijk gesloten. Er zijn dus geen omkleed mogelijkheden. Omkleden en douchen doen jullie dan ook thuis. Denk eraan om van tevoren even naar de wc te gaan. Dit is alleen in noodgevallen mogelijk.

Wij hopen dat jullie hiermee weer goed zijn geïnformeerd. Als jullie vragen hebben dan kunnen jullie hier natuurlijk bij jullie trainers mee terecht.

Informatie over de contributie van april 2020, klik hier

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van OZ&PC De Warande