Corona

Update Corona en Corona maatregelen

Update (04-11-2021)

Corona maatregelen vanaf 6 november, klik hier

Beste leden/ ouders van leden en vrijwilligers,


Update (13-07-2021)

Spelregels voor sport
Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

 • Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is een hoger aantal bezoekers mogelijk.
 • Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Omdat dit bij zwembad de Warande moeilijk te realiseren is, zijn wedstrijden voorlopig nog steeds zonder publiek

Update (11-12-2020)

We merken dat het afmelden als je niet kunt komen trainen voor het wedstrijdzwemmen in toenemende mate niet of niet centraal gebeurt.
Klik hier voor het centrale e-mailadres om je tijdig af te melden.

Update (29-11-2020)

Graag jullie aandacht voor onderstaande informatie.
Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum in een zwembad accommodatie, vergeet dan je mondkapje niet.

Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt:

• Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje wel verplicht;
• Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt géén mondkapjesplicht voor zwemmers;
• Vanaf de kleedkamer in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) is het dragen van een mondkapje WEL verplicht voor ouders/begeleiders (let op: niet-zwemmers);
• Voor al het zwembadpersoneel, trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht, tenzij je actief meesport (ook op de kant), dan hoeft je geen mondkapje op;
• Uitgezonderd zijn zwemonderwijzers (in het water en op de kant) tijdens de zwemles. Voor en na de zwemles geldt ook voor hen wel een mondkapjesplicht.

N.B. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje, zie Rijksoverheid.

In het zwembad geldt uiteraard de veilige afstandsnorm van 1,5 meter. De veilige afstandsnorm geldt niet tussen:

a. kinderen tot en met twaalf jaar en andere personen;
b. kinderen tot en met zeventien jaar onderling.

Houd je s.v.p. aan deze maatregelen. Alleen op deze manier kunnen we blijven zwemmen.


Update (19-11-2020)

Het zwembad gaat weer open en we mogen weer zwemmen!

Twee weken geleden werden we verrast door de sluiting van de zwembaden voor een periode van twee weken. Gelukkig mogen we de zwembaden weer open maar gelden daarbij nog steeds de beperkingen zoals die er van voor de sluiting op 4 november waren.

Vanaf aankomende donderdag (19-11-2020) zal het zwembad weer open zijn en zullen we het rooster van voor 4 november weer oppakken. Dit geldt zowel voor Superspetters (zwemlessen), Sterrenplan, waterpolo en wedstrijdzwemmen (inclusief trimzwemmen / masters)


Update (5-11-2020): ZWEMBADEN TWEE WEKEN DICHT

Beste zwemmers en ouders,

Gisteren zijn tijdens de persconferentie aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de tweede Corona-piek (hopelijk) sneller terug te dringen. Deze nieuwe maatregelen raken helaas wederom de zwemsport. Zwembaden gaan vanaf woensdagavond (4 november) 22.00u voor een periode van 14 dagen dicht.

Vanwege de aangescherpte maatregelen is het zwembad gesloten van 5 t/m 18 november. Ook de zwemlessen kunnen, in tegenstelling tot eerder bericht, geen doorgang vinden.

Met sportieve groet,
Bestuur OZ&PC de Warande


Update (3-10-2020)

Beste leden,
De tweede Coronagolf is er en daarmee zijn er ook nieuwe maatregelen van de regering. Gelukkig kunnen we nog blijven sporten maar dan wel onder nieuwe voorwaarden.
Het bestuur vraagt iedereen hier trouw en positief aan mee te werken. Natuurlijk ook omdat de overheid (ook de gemeente) iedereen, en ook de verenigingen, er op aanspreekt.
Dit is meteen een oproep aan leden en ouders van kinderen om u beschikbaar te stellen om u als vrijwilliger te melden, nu in het bijzonder om als ‘corona vrijwilliger’ op te treden.
Om de binnenkomst en het vertrek van de zwemmers te begeleiden zullen we mogelijk in de nabije toekomst een beroep willen doen op vrijwilligers zoals we dat ook in juni hebben gedaan. Om alvast te inventariseren wie daarbij, wanneer zou kunnen / willen helpen, willen wij vragen om dit formulier volledig in te vullen.
Klik hier om het formulier in te vullen.

De regels vanaf 2-10-2020

 1. De binnenkomst vanaf de parkeerplaats blijft zoals nu. Kom niet te vroeg, beperk je wachttijd op de parkeerplaats en bij binnenkomen; als je bij de ingang moet wachten doe dit dan zo veilig mogelijk aan de zijkant of op de lege parkeervakken.
 2. Alle bezoekers die het gebouw van het zwembad binnengaan dragen met ingang van vandaag een mond- en neuskapje. Het beleid van de gemeente is op dit moment nog dat de trainers op het moment dat ze les aan het geven zijn geen mondkapje hoeven te dragen, het bestuur volgt dit.
  Voor de kinderen is er nog onduidelijkheid maar omdat de middelbare scholen binnenkort voor leerlingen vanaf 13 jaar mondkapjes inzetten is er voor de kinderen t/m 12 jaar voor gekozen geen mondkapje voor te schrijven. Dit kan binnenkort door de gemeente misschien weer gewijzigd worden.
 3. ZWEMOPLEIDING: Ouders/begeleiders van kinderen kunnen de kinderen tot de kleedkamer begeleiden om te helpen bij omkleden en verlaten het gebouw. Zij kunnen dan 5 minuten voor einde van de training/opleiding weer terugkomen voor het omkleden en verlaten weer het gebouw. Ook zij dragen dan het bekende mond-neuskapje;
 4. Zwemmers kunnen hun kapje afdoen bij het omkleden en doen die weer op bij vertrek na bezoek kleedruimte;
 5. Iedereen (anders dan trainers) die op de kant blijft draagt het mond- neuskapje;
 6. 18 jaar en ouder blijft 1,5 afstand houden;
 7. De trainingen / opleidingen / zwemmomenten van de masters worden 5 minuten voor de geplande tijd beëindigd zodat meer gefaseerd en met afstand het bad verlaten kan worden. Instructies van trainers en/of de aanwezige ‘coronavrijwilliger’ dienen opgevolgd te worden;

Speciaal voor het wedstrijdzwemmen

 • Tot nader order stoppen we helaas met de landtraining.
 • Het trainingsmoment voor de zwemmers die op woensdag tussen 18.00 en 19.00u landtraining hadden en zwommen bij André in baan 6-7-8 ondiep, komt voor deze groep te vervallen.
  Tussen 19.00 en 20.00u blijft de training door André in het diepe gedeelte van het bad onveranderd.
  Als alternatief voor het vervallen trainingsmoment is men welkom om op dinsdag of donderdag extra te komen zwemmen.

Update (30-9-2020)

Er is een Corona protocol opgesteld bij de waterpolo thuiswedstrijden. Lees dit aandachtig door voor je naar het zwembad komt en volg tevens de algemene veiligheid en hygiëne regels.  Protolcol: klik hier


Update (11-9-2020)

Het aantal besmettingen met corona neemt helaas weer toe. Ook om ons heen. Onder de wedstrijdzwemmers zijn er momenteel enkele zwemmers die klachten hebben welke kunnen passen bij een corona-infectie en die zwemmers zijn in afwachting zijn van een testuitslag. Op dit moment is er geen reden om de al bestaande afspraken en regels aan te passen. uiteraard volgen we ontwikkelingen en mocht daartoe aanleiding zijn zullen wij u nader informeren.

We merken, nu we weer meer en met grotere groepen aan het zwemmen zijn dat niet iedereen zich aan de gemaakte regels houdt. Het is essentieel voor je eigen gezondheid en die van een ander om dit wel te doen!
Dus bij deze een dringende oproep om hier extra aandacht voor te hebben. Houdt jezelf aan de regels, spreek elkaar erop aan en luister naar aanwijzingen van het zwembadpersoneel en onze eigen vrijwilligers. Alleen samen kunnen we voorkomen dat we door onzorgvuldig gedrag de gezondheid van eenieder onnodig in gevaar brengen. Het niet naleven van de regels kan er in het individuele geval toe leiden dat je na meerdere waarschuwingen de toegang tot het zwembad wordt ontzegd. Maar als door veel personen de regels veelvuldig overtreden worden kan het er zelfs toe leiden dat we als vereniging minder of helemaal niet meer kunnen zwemmen!
Laat het dus niet zo ver komen!

Hieronder de regels nog een keer kort samengevat

Algemeen

 • ALS JE KLACHTEN HEBT DIE PASSEN BIJ EEN CORONA INFECTIE DAN KOM JE NIET NAAR HET ZWEMBAD MAAR BLIJF JE THUIS
 • Volg altijd de aanwijzingen van het zwembadpersoneel, onze eigen trainers en vrijwilligers op.
 • Buiten het water geldt overal in en buiten het zwembad de 1,5m afstandsregel
  Tussen mensen boven de 18 onderling
  MAAR OOK tussen mensen boven de 18 en jongeren!
  Voor mensen onder de 18 geldt onderling de 1,5m afstandsregel niet.
 • Bij het niet naleven van de regels volgt een waarschuwing. Uiteindelijk kan bij herhaaldelijk niet naleven van de regels de toegang tot het bad worden ontzegd.

Voorafgaand aan het bezoek

 • Trek thuis je zwemkleding al aan, omkleden voorafgaand aan de training is niet wenselijk om de toestroom beheersbaar te houden.
 • Was je handen voor je naar het zwembad komt
 • Toiletten op de locatie kunnen worden gebruikt. De douches niet.

Aankomst op locatie

 • Vanaf 5 minuten voor aanvang van de activiteit mag men het zwembad in.
 • Ben je eerder bij het zwembad, verzamel dan OP DE PARKEERPLAATS BUITEN HET HEK en wacht NIET op het looppad naar de ingang.
 • Zorg ook dat je het halende en brengende autoverkeer niet blokkeert.
 • Denk aan de 1,5m afstandsregel. Dit geldt ook al bij de fietsenstalling en op de parkeerplaats

Routing in het bad

 • Volg de met pijlen aangegeven routing in het zwembad.
 • Omkleden mag in de zwemzaal. Trek echter wel je schoenen uit in de garderobe alvorens je de zwemzaal in gaat.
 • Denk aan de 1,5m afstandsregel

Vertrek

 • Enkele minuten voor het einde van het tijdsblok worden de zwemmers verzocht het zwembad te verlaten.
 • Doe dit volgens de aangegeven looproute om binnenkomende zwemmers zo min mogelijk tegen te komen.
 • Er kan niet worden gedoucht.
 • Kleed je zelf om en verlaat het zwembad z.s.m.
 • Mocht er onvoldoende kleedruimte zijn omdat bijvoorbeeld een kleedruimte is afgesloten, meldt dit dan bij het zwembadpersoneel.

Update (10-6-2020)

Wij zijn enorm blij dat wij weer het zwembad in kunnen! Toch zijn er regels en voorschriften waar wij en daarmee ook jullie je aan moeten houden. In het protocol lees je wat wel en niet mag, wat wij van jou verwachten en hoe er de komende periode gebruik gemaakt kan worden van het zwembad. Lees dit protocol goed door zodat je weet wat er van jou/jouw zoon of dochter verwacht wordt tijdens de trainingen/zwemlessen en bespreek het ook met hen.

Wij rekenen op jullie, zodat we fijn met zijn alle samen kunnen zwemmen!
Corona protocol OZ&PC De Warande, klik hier.

De SuperSpetters zwemlessen en het Sterrenplan gaan weer van start. Het Sterrenplan start vanaf 27 mei en vanaf 3 juni starten onze zwemlessen weer.
Klik hier.


Update (5-5-2020)

OZ&PC de Warande gaat vanaf 6 mei 2020 starten met buitenactiviteiten voor de jeugdleden tot en met 18 jaar.

Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
Voor jongeren in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Trainingen voor volwassenen zijn nog niet toegestaan.
Het is in Oosterhout niet toegestaan om buitensportactiviteiten te verzorgen in de algemene ruimten. In overleg met de gemeente Oosterhout en het Sportbedrijf is het gelukt om te kunnen starten op het buitenterrein (gras en sportveld) van recreatieoord de Warande vanaf woensdag 6 mei 2020. Wij zijn heel blij met het meedenken van het Sportbedrijf, dank hiervoor!

Onze trainers en leden staat te trappelen om weer wat te gaan doen. We gaan met veel plezier weer aan de gang om samen met de kinderen te werken aan conditie en vaardigheden. Hierbij staat plezier en veiligheid centraal. Wij zullen bij de activiteiten diverse oefeningen doen en spelvormen toepassen.
Alles voorlopig nog op het droge. Het zwembad is helaas nog gesloten dus we kunnen nog niet in het water starten.

Starten met buitenactiviteiten op het droge
OZ&PC De Warande kan vanaf 6 mei 2020 op maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 20.00 en op zaterdag van 10.00 -12.00 gebruik maken van grasveld en sportveld voor buitenactiviteiten (hierbij kan gedacht worden aan landtraining, krachtoefeningen, conditionele activiteiten, spelvormen maar ook sportgerelateerde oefeningen, bijvoorbeeld balgooien voor waterpolo).
Onze trainers zijn al druk bezig om een leuk programma hiervoor te maken.
Jullie ontvangen van jullie eigen trainers een uitnodiging van de tijden waarop jullie mogen komen sporten.

Wij maken zo snel mogelijk een schema met een verdeling van de tijden over de groepen.

We houden hierbij rekening met de belangen en wensen van alle groepen. Belangrijke vereiste is dat we dit goed moeten doen voor ieders veiligheid en gezondheid, rekening houdend met de richtlijnen van de RIVM.
Hierbij zorgen we voor een eerlijke verdeling maar ook een goede spreiding om te voorkomen dat het heel erg druk wordt met halen en brengen van de kinderen.

Halen en brengen
De kinderen kunnen door de ouders worden afgezet en opgehaald bij de reguliere hoofdingang – bij de poort. Graag op tijd komen (niet te vroeg maar ook niet te laat graag J). Ben je te vroeg, wacht dan even in de auto svp met de kinderen. Een van de trainers zal de kinderen bij de ingang opvangen. De ouders kunnen niet mee het terrein op. Dit is niet toegestaan.

Geen omkleed faciliteiten
De kinderen kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten van het sportcomplex. Het gebouw is namelijk gesloten. Er zijn dus geen omkleed mogelijkheden. Omkleden en douchen doen jullie dan ook thuis. Denk eraan om van tevoren even naar de wc te gaan. Dit is alleen in noodgevallen mogelijk.

Wij hopen dat jullie hiermee weer goed zijn geïnformeerd. Als jullie vragen hebben dan kunnen jullie hier natuurlijk bij jullie trainers mee terecht.

Informatie over de contributie van april 2020, klik hier

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van OZ&PC De Warande