Het nieuwe zwemseizoen start op 6 september

De vakantie zit er weer (bijna) op. Hopelijk kunt u terugkijken op een fijne vakantieperiode en zijn de batterijen weer opgeladen voor school, werk en natuurlijk sport! Maandag 6 september start het nieuwe zwemseizoen. In deze nieuwsbrief tref je de indeling voor de trainingen aan. Ook de zwemtijden van de masters staan in deze nieuwsbrief. We zijn nog niet geheel van de Corona-maatregelen af, daarom toch ook hierover nog enige informatie.
Om wedstrijden te kunnen zwemmen zijn officials onmisbaar. De KNZB roept op om deze zeer gewaardeerde vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. In deze nieuwsbrief informatie over deze aktie. Maar om zwemmers goed voor te bereiden op wedstrijden zijn trainers ook onmisbaar. Bij onze vereniging hebben afgelopen seizoen twee trainers het trainer 2 diploma gehaald. Van de daar opgedane kennis kunnen onze zwemmers weer profiteren. Aan het einde van deze nieuwsbrief herhalen we nog informatie over het doorgeven van doelstellingen voor wedstrijdzwemmers, het voorlopige wedstrijdrooster en een dringende oproep voor vrijwilligers.
Tot slot willen we jullie aandacht vragen voor de ALV die op zaterdag 18 september om 13.30u in de Agora van het Sint-Oelbert gymnasium zal plaatsvinden. De officiële uitnodiging hiervoor is eerder vandaag verzonden. Aanmelden kan via deze link.

Indeling trainingen
Vlak voor de vakantie hebben we het globale trainingsrooster al gedeeld. Via de link hieronder kun je zien op welke dagen / tijden je kunt komen zwemmen. De lijst is gesorteerd op geslacht en vervolgens aflopend op geboortejaar. Deze indeling is gemaakt op basis van het beschikbare badwater, trainers en met de beschikbare informatie van de ingeleverde doelstellingen formulieren. Op de zwemmomenten die bij je naam zijn aangevinkt ben je welkom om te komen zwemmen. Je hoeft niet alle momenten te komen. We zullen de aanwezigheid bijhouden en op basis daarvan zal ook een eventuele toeslag in rekening worden gebracht als je 4 of meer uur per week traint.

Indeling trainingsmomenten per zwemmer seizoen 2021-2022

Globale trainingsrooster seizoen 2021-2022 

Landtraining
Afgelopen seizoen heeft de landtraining vooral buiten plaatsgevonden. Vanwege de nog geldende Corona-maatregelen kan de landtraining niet plaatsvinden in de multifunctionele ruimte. In plaats daarvan zal het naast de duikkuil plaatsvinden. Landtraining is voor zwemmers vanaf junioren 3-4 en ouder op woensdagen van 18.30-19.00u. Dit zal starten op woensdag 15 september en dus nog niet komende week. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om ook op zaterdagochtend landtraining aan te gaan bieden. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer informatie.

Zwemmomenten masters
Vanaf maandag 6 september start ook het master zwemmen weer. Voor de masters zijn er de volgende zwemmomenten.
Maandag 19.00-20.00u: 1 baan van 25m
Dinsdag 18.00-20.00u: 1 baan van 50m
Woensdag 20.00-21.00u: 8 banen 25m
Vrijdag 18.00-19.30u: 2 banen 25m
Zondag 09.00-10.00u: 8 banen 25m

Corona-maatregelen
Op de site is de informatie bijgewerkt met de maatregelen van 13-7-2021. Vanwege de nog steeds geldende 1,5m afstandsregel op het moment dat je niet aan het sporten bent, vragen we jullie om nog steeds met de zwemkleding aan (onder de kleding) naar het zwembad te komen en de zwemzaal in te gaan via de gang meteen linksaf na de hoofdingang en geen gebruik te maken van de kleedruimtes. Na afloop van de training kan KORT gedoucht worden waarna z.s.m. kan worden opgekleed in de kleedruimtes. Hierbij afstand houden van 1,5m voor personen van 18 jaar en ouder.

KNZB: Zet de officials in het zonnetje!
De officials, wie kent ze niet? Ze maken de sport mogelijk. Zonder hen zouden er geen wedstrijden zijn. Bij elke situatie staan ze er, ze krijgen soms heel wat voor hun kiezen, maar ze zijn er en zijn het fundament van de sport.
Van 25 september tot en met 3 oktober is het de Week van de Scheidsrechter, een week die in het teken staat van alle scheidsrechters en juryleden in ons land.
Wij laten dit niet aan ons voorbij gaan want ook wij zijn enorm blij dat ze er zijn. Tijd dus om ze eens goed in het zonnetje te zetten. Ken jij een official die je wilt bedanken voor zijn of haar inzet? Laat het ons weten! Stuur de naam van de official die jij wil bedanken met een foto in officialtenue en laat ons weten wat er zo goed is aan deze scheidsrechter of dit jurylid.
Waarom verdient deze persoon het om in de spotlight te staan? Is het de jongste scheids van jullie club? Staat hij altijd en overal voor iedereen klaar? Wat maakt het voor jou zo belangrijk dat deze official doet wat hij/zij doet?
Uiteraard mag je ook jezelf opgeven. Waarom vind je het zo leuk om official te zijn en wat is voor jou de reden dat je ooit bent begonnen als official? Wat vind je belangrijk aan het zijn van official en hoe ervaar je het om official te zijn?
Laat het weten aan de KNZB via: communicatie@knzb.nl

Twee trainers hebben trainer 2 diploma behaald
Trots willen wij melden dat Veronika Koeman en Daphne van der Kruijssen hun trainer 2 diploma hebben behaald. Met de in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden wordt ons trainerscorps weer verder versterkt. We willen hen van harte feliciteren met deze mooie prestatie!

Doelstellingen zwemmer voor komend seizoen
Mocht je het nog niet gedaan hebben is de komende week de laatste kans om via onderstaande link aan te geven welke doelstellingen je voor komend seizoen hebt. De oudere / meer ervaren zwemmers kunnen dit prima zelf, voor de jongere zwemmers vragen we dit samen met de ouders te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke slagen je verder wil verbeteren. Of je extra wil trainen op starten, keerpunten etc. Ook kun je op dit formulier je voorkeuren doorgeven voor welke trainingsmomenten je komend seizoen zou willen volgen. Kijk hiervoor eerst naar het concept trainingsrooster (verderop in deze nieuwsbrief) om te zien welke momenten er voor jouw leeftijdsgroep.

Formulier doelstellingen zwemmer

Wedstrijdrooster seizoen 2021-2022
Op basis van het KNZB wedstrijdrooster hebben we een wedstrijdrooster samengesteld voor alle categorieën zwemmers. Voor de minioren hebben we 5 zwemwedstrijden die we samen zwemmen met de Biesbosch zwemmers, ZVDO ’74 en Bijtelskil. Deze zwemwedstrijden zijn op zaterdagmiddagen. Officieel heeft de KNZB besloten dat het junioren – jeugd – senioren circuit is komen te vervallen. Samen met SBC2000 brengen we voor deze groep zwemmers een passend vervangend circuit. Daarnaast zwemmen we de competitie samen met de Devel, Arethusa, Njord, PSV-2 en Zeester-Meerval. Uiteraard staan er ook nog limietwedstrijden en twee LAC wedstrijden op het programma. En natuurlijk de verschillende regionale en landelijke kampioenschappen en finales. Tot slot hebben we natuurlijk nog onze clubkampioenschappen waarbij we werken aan een nieuw format.
Veel andere verenigingen hebben hun wedstrijdrooster nog niet gepubliceerd. Daarom is de detailinvulling ook nog niet volledig. Al met al is het nu al een mooi compleet programma geworden met mooie uitdagingen voor zwemmers van alle niveaus. Klik op de link hieronder voor het wedstrijdrooster. Deze informatie zal ook z.s.m. terug te vinden zijn op de KNZB webkalender.

Wedstrijdrooster seizoen 2021-2022

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Er zijn heel veel taken binnen een zwemvereniging die noodzakelijk zijn om onze zwemmers met plezier te laten zwemmen. Je kunt daarbij denken aan: Trainers voor het geven van de training en de begeleiding van de zwemmers tijdens de wedstrijden, onze groep officials, zonder hen kunnen we geen wedstrijden organiseren en zwemmen, want ook om deel te mogen nemen aan door andere verenigingen georganiseerde wedstrijden moeten we officials aanleveren. Maar ook achter de schermen zijn er nog een hoop taken. Zo zijn er mensen nodig die wedstrijden voorbereiden. Zowel voor eigen georganiseerde wedstrijden moeten zwemmers die mee willen doen, worden ingeschreven. Voor het organiseren van wedstrijden moeten we een programma opstellen, publiceren op de site van de KNZB, inschrijvingen van andere verenigingen verwerken en uiteindelijk zorgen dat we op dag zelf voldoende vrijwilligers hebben voor op- en afbouw, tijdbriefjes lopen, voorstart, speaker, ploegleider(s), elektronische tijdwaarneming, catering, etc.
Tot slot proberen we met een aantal mensen in de wedstrijdzwemcommissie alle vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen en de grote lijnen voor de toekomst uitzetten en bewaken evenals verantwoord omgaan met de financiële middelen. De WZC heeft een afvaardiging in het bestuur van de vereniging om daar af te stemmen met de afdelingen zwemopleidingen en waterpolo en zorg te dragen voor het totale verenigingsbeleid.
Momenteel doen we deze werkzaamheden met een kleine groep. Hierdoor is de tijdsbesteding per persoon groot. Om op een gezonder manier door te gaan is uitbreiding noodzakelijk. We roepen daarom iedereen op om aan te geven of en eventueel wat je zou willen doen om te helpen dat onze zwemmers lekker kunnen blijven zwemmen.
Hiervoor kun je contact opnemen met Mark Jansen (wedstrijdzwemmen@ozpcdewarande.nl of 0616358817) of een van de andere leden van de WZC.

Hieronder een tweetal vrijwilligerstaken waarvoor we per onmiddellijk mensen zoeken:

Vrijwilligerscoördinator thuiswedstrijden
Voor elke thuiswedstrijd die we als vereniging organiseren zijn altijd vrijwilligers nodig voor het bijvoorbeeld opbouwen van het bad, catering, speaker, voorstart, tijdbriefjes ophalen, ploegleider en opbouw en bediening elektronische tijdwaarneming. De vrijwilligerscoördinator draagt er zorg voor dat er voor elke wedstrijd genoeg mensen zijn voor deze taken.
Deze rol is prima in te vullen met een tweetal mensen. Op die manier kun je de taken beter verdelen. Momenteel werken we in de wedstrijdzwemcommissie aan een draaiboek voor de organisatie van wedstrijden en de opbouw van het bad om de werkzaamheden nog beter vast te leggen en uit te kunnen leggen aan iedereen die komt helpen. Wil je ons helpen als vrijwilligerscoördinator, meldt je dan op het hierboven genoemde mailadres / telefoonnummer.
Het werk van de vrijwilligerscoördinator wordt overigens vergemakkelijkt als alle (ouders van) leden met regelmaat meehelpen als vrijwilliger bij de wedstrijden!

Wie wil er de elektronisch tijdwaarneming gaan verzorgen?
In ons mooie thuisbad is er door de gemeente geïnvesteerd in een elektronisch tijdwaarnemings-systeem. Om dit daadwerkelijk in te kunnen zetten zijn er mensen nodig met kennis en ervaring met dit systeem. In het verleden was er frequent sprake van lange wedstrijden en een beperkte omvang van de groep vrijwilligers die deze taak vervulden. Momenteel is er zeer dringend behoefte aan vers bloed. Zolang we deze groep vrijwilligers niet op orde krijgen kunnen we geen wedstrijden zwemmen met elektronische tijdwaarneming.
In het verleden was de lange duur van de wedstrijden die nog eens extra verlengd werd door de op en afbouw van het elektronisch tijdwaarneemsysteem,  een veelgehoorde en ook terechte klacht. Niet alleen wij als vereniging, maar ook de KNZB wil voor komend seizoen inzetten op korter wedstrijden daarmee wordt de te investeren tijd per wedstrijd aanzienlijk korter. Wil je helpen om het gebruik van dit mooie systeem weer mogelijk te maken, horen we het graag. Dit kan op hierboven genoemde mailadres / telefoonnummer.