Nieuws

Beste sport is zwemmen !!!

We zitten te veel en compenseren dat met een paar keer per week een uurtje fitness. Hoge intensiteit, lage frequentie. Dat moet andersom, zegt Van de Vijver. ,,Als je kijkt naar de mensen die 100 jaar worden, zijn dat degenen die veel bewegen, maar met een lagere intensiteit. Hardlopen zorgt voor grote krachten op je spieren, pezen en gewrichten. Een marathon rennen? Doe het liever niet; je spieren gaan er een beetje kapot van. Fietsen en vooral zwemmen zijn veel gezonder.

Bij zwemmen gebruik je al je spieren, het is goed voor je core en het is een tamelijk blessurevrije sport. De sport die de meeste spierkracht vergt, is langlaufen.’’

Bron: BNDeStem 16-6-2021
https://www.bndestem.nl/…/negen-weetjes-over-onze…/

Wie wil er de elektronisch tijdwaarneming gaan verzorgen?

In ons mooie thuisbad is er door de gemeente Oosterhout geïnvesteerd in een elektronisch tijdwaarnemings-systeem. Om dit daadwerkelijk in te kunnen zetten zijn er mensen nodig met kennis en ervaring met dit systeem. In het verleden was er frequent sprake van lange wedstrijden en een beperkte omvang van de groep vrijwilligers die deze taak vervulden. Momenteel is er zeer dringend behoefte aan vers bloed. Zolang we deze groep vrijwilligers niet op orde krijgen kunnen we geen wedstrijden zwemmen met elektronische tijdwaarneming.

In het verleden was de lange duur van de wedstrijden die nog eens extra verlengd werd door de op en afbouw van het elektronisch tijdwaarneemsysteem,  een veelgehoorde en ook terechte klacht. Niet alleen wij als vereniging, maar ook de KNZB wil voor komend seizoen inzetten op korter wedstrijden daarmee wordt de te investeren tijd per wedstrijd aanzienlijk korter.

Wil je helpen om het gebruik van dit mooie systeem weer mogelijk te maken, horen we het graag via wedstrijdzwemmen@ozpcdewarande.nl

Try-out WZC wedstrijd op vrijdag 11 juni van 18.00-19.30 uur

Een enthousiaste groep vrijwilligers de afgelopen week erg druk geweest om voor aanstaande vrijdag. 11 juni, een try-out wedstrijd te organiseren. Deze wedstrijd is alleen voor Warande zwemmers, op die manier mogen ook zwemmers van boven de 18 meedoen.

Enige tijd geleden hadden we een uitvraag gedaan wie er interesse had om weer een wedstrijd te zwemmen. De zwemmers die hier positief op hebben gereageerd zijn als eerste uitgenodigd voor deze wedstrijd aangevuld met een aantal zwemmers die o.a. sinds we buiten konden gaan zwemmen enthousiast in het bad lagen.

We hebben deze eerste try-out bewust klein gehouden en hebben een tweede try-out wedstrijd onder voorbehoud op de planning staan voor vrijdag 25-6. Bij de organisatie daarvan zullen we de opgedane ervaringen van komende vrijdag gebruiken. Hopelijk lukt het zo om iedereen die dat wil nog voor de zomervakantie een wedstrijd te laten zwemmen.

Het binnenbad gaat weer open!!

Afgelopen week werd al aangekondigd dat bij het voortzetten van de dalende trend van besmettingen en ziekenhuizen we ook weer mogen zwemmen in het binnenbad. Nu is het officieel en mogen vanaf woensdag 19 mei weer binnenzwemmen! We zijn erg blij dat iedereen nu weer meer kan komen zwemmen en we niet meer afhankelijk zijn van weersinvloeden.
Wel moeten we ons houden aan de regels voor binnen sporten.


Planning week 20
Praktisch betekent voor de komende week dat we op de onderstaande momenten zwemmen. De buitentrainingen worden vanaf woensdag  verplaatst naar het 50m binnenbad. Hierdoor moeten de maximale aantallen per zwemmoment iets worden aangepast. Plaatsing blijft geschieden op basis van volgorde van inschrijving. Tevens verschuiven op donderdag de tijdstippen van de zwemmomenten iets. Graag aandacht hiervoor.

Planning vanaf week 21
Vanaf volgende week (week 21, vanaf maandag 24 mei) zullen we zwemmen volgens onderstaand schema. Voor de wedstrijdzwemmers zijn we nog in overleg of we weer gaan werken met inschrijving zoals de laatste weken buiten of met een vaste planning zoals eind 2020. Daarover volgt snel meer informatie.

Dag Tijdstip Groep Bad* Capaciteit Opmerkingen
Maandag 18.00-19.00 WZC <18
Zwemles
50m
25m + dg
70
50 + 30
 
Dinsdag 18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.30
WZC ≥18
WZC ≥18
WPC sen dames
50m
50m
50m
30
30
30
 
Woensdag 18.00-19.00

19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

WZC <18
WPC jeugd <18
Zwemles
WZC masters
WZC masters
WPC masters
50m ond
50m diep
25m + dg
50m diep
50m diep
50m diep
35
35
50 + 30
10
10
15
WPC mini’s in duikkuil

Ruimte voor max 5 WZC masters

Donderdag 18.00-19.00

20.45-22.15

WZC ≥18
Zwemles
WPC sen heren
50m
25m + dg
50m
30
50 + 30
30
 
Vrijdag 18.00-19.30 WPC jeugd <18 25m 50 inclusief mini’s
Zaterdag 08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.30
WZC ≥18
WZC <18
WZC en WPC
50m
50m 5 bn
buiten
30
35

Landtraining

Zondag 09.00-10.00 WZC masters 50m/25m 30 Even week 50m oneven week 25m

* dg = doelgroepen bad achter 25m bad


Corona regels voor veilig sporten

  • In het zwembad moet een mondkapje worden. De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er  “actief wordt gesport (ook op de kant);  (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie teveel belemmert. Bij geven instructie kan het dan even afgezet worden. Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.
  • Kom niet te vroeg naar het zwembad. Trek thuis alvast je zwemkleding aan onder je kleren zodat je bij binnenkomst geen gebruik hoeft te maken van de kleedruimtes.
  • Er kan NIET worden gedoucht.
  • Na einde van het zwemmoment snel omkleden en binnen 15 minuten het zwembad verlaten
  • Houdt onderling 1,5m afstand tot elkaar.

Buiten zwemmen dinsdag 6 april 18.30-19.30u GAAT NIET DOOR!

We hebben helaas zojuist moeten besluiten om het zwemmoment van morgen (dinsdag 6 april 18.30-19.30 uur) te annuleren. Gezien de zeer lage buitentemperatuur en zelfs een gevoelstemperatuur onder het vriespunt vinden wij het niet verantwoord om dit zwemmoment voor de jeugd door te laten gaan.

Voor alle wedstrijdzwemmers die zich voor dinsdag hadden ingeschreven is er plaats om alsnog op donderdag van 18.30-19.30u te komen zwemmen. Hiervan krijgt men per mail bericht. Daarmee is het zwemmoment voor donderdag VOL. Zo spoedig mogelijk komen we met de mogelijkheden voor volgende week.

Om het badwater zo goed mogelijk te gebruiken hebben we voor de wedstrijdzwemmers gehanteerd dat men kon inschrijven tot zondagmiddag 12.00u voor een van beide zwemmomenten. Dit was per abuis niet goed vermeld in de voorgaande nieuwsbrief. Onze excuses hiervoor.

Inschrijven sportactiviteit buiten zaterdag 10 april 10.00-11.30 uur

Ondanks de mogelijkheid om buiten te gaan zwemmen, gaan we door met het aanbieden van het sportmoment op zaterdagen van 10.00 tot 11.30u op het buitenterrein van zwembad de Warande.

Klik op onderstaande link om je hiervoor op te geven. We mogen deze sportactiviteit aanbieden voor zwemmers tot en met de leeftijd van 26 jaar.
LET OP: het is noodzakelijk om je aan te melden. Zo kunnen we onder andere zorgen voor voldoende begeleiding. 

INSCHRIJVEN VOOR SPORTACTIVITEIT BUITEN ZATERDAG 10-04-2021 10.00 – 11.30 uur, KLIK HIER

Het aanmelden sluit op donderdag om 12:00 uur en iedereen zal vervolgens op donderdag middag/avond een persoonlijke uitnodiging mail krijgen met alle informatie voor de training.

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie en trainers
van OZ&PC de Warande

Inventarisatie buiten zwemmen

Wellicht heeft u het al gehoord, vanaf 1 april opent Recreatieoord de Warande vervroegd het buitenterrein met het half diepe buitenbad.
Hiermee is banenzwemmen weer mogelijk. Als vereniging kunnen wij in overleg met het sportbedrijf het buitenbad huren. Welke momenten dit precies gaan worden is nog niet exact bekend maar het ligt voor de hand dat dit op doordeweekse dagen in de (vroege) avond zal zijn. De watertemperatuur zal maximaal 22 graden zijn en gezien deze lagere temperatuur is zwemmen in een wetsuit toegestaan (ter vergelijk het water in het 50m bad is 26-27 graden).

We willen jullie vragen om volgens onderstaande link jullie interesse voor het zwemmen in het buitenbad aan te geven. Op basis daarvan kunnen we vervolgens kijken hoeveel en op welk moment zwemwater te huren. Naast het afstemmen met het sportbedrijf moeten we vervolgens ook de planning van zwemmers en trainers regelen. Daarom vragen wij jullie om de inventarisatie z.s.m. in te vullen maar in ieder geval voor maandag 29-3-2021 9.00u.

INVENTARISATIE BUITEN ZWEMMEN

Paaseieren zoeken en sportactiviteit buiten op zaterdag 3 april

Op paaszaterdag 3 april zal er wederom een sportactiviteit buiten worden georganiseerd van 10.00 tot 11.30u op het buitenterrein van zwembad de Warande. Deze sportactiviteit combineren we met PAASEIEREN ZOEKEN !! Geef je dus snel op via onderstaande link.

LET OP: het is noodzakelijk om je aan te melden. Zo kunnen we onder andere zorgen voor voldoende begeleiding. 

INSCHRIJVEN VOOR SPORTACTIVITEIT ZATERDAG 4-3-2021 10.00 – 11.30u

Het aanmelden sluit op donderdag om 12:00 uur en iedereen zal vervolgens op donderdag middag/avond een persoonlijke uitnodiging mail krijgen met alle informatie voor de training.

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie en trainers
van OZ&PC de Warande

Oproep om centraal af te melden voor de trainingen wedstrijdzwemmen!

We merken dat het afmelden als je niet kunt komen trainen in toenemende mate niet of niet centraal gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat we andere zwemmers niet die wel hadden willen zwemmen die mogelijkheid niet hebben kunnen bieden. Ook komt het nu zelfs voor dat we met meer trainers aan het bad staan dan nodig was geweest voor het aantal zwemmers dat in het water ligt. Vanwege de Corona-maatregelen hebben we minder zwemmomenten beschikbaar dan normaal. Daarom willen we die momenten zo goed mogelijk blijven benutten.

Dus hierbij de oproep om als je niet komt zwemmen, dit zo ruim mogelijk van te voren door geven aan Cees van Tilburg op mailadres:
trainer-wzc@ozpcdewarande.nl

Cees heeft dan het totaaloverzicht zodat vrijkomende plaatsen zo goed mogelijk benut kunnen worden door andere zwemmers.
Dus help elkaar door het zo vroeg mogelijk aan Cees door te geven als je niet kunt komen trainen!

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie van OZ&PC de Warande

Nieuwsbrief bestuur OZ&PC De Warande

Update Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 september j.l.
Tijdens de ALV heeft de vergadering ingestemd met de benoeming van de volgende bestuursleden:
Hans Verstrepen, voorzitter;
Jeroen Weterings, voorzitter WPC;
Mark Jansen, voorzitter ZWC;
Marjolein van der Poel, voorzitter ZOC
Ramon de Bruijn, algemeen bestuurslid  (coördinator evenementen);
Blijvend lid is Judith Evers, penningmeester die tijdelijk ook de functie van secretaris heeft.
Momenteel worden de werkzaamheden verdeeld over de zittende bestuursleden.
ATTENTIE  VACANT:  secretaris
Het bestuur doet een beroep op alle leden en ouders om de club te helpen bij het vervullen van deze vacature. De functie houdt in het bijhouden en verdelen van inkomende post/e-mail, notuleren van bestuursvergaderingen en administratief voorbereiden van de algemene ledenvergadering. De ledenadministratie is overigens onderdeel van de werkzaamheden van de penningmeester maar wordt volledig in nauwe samenwerking met de penningmeester verzorgd door een ander lid van de club.
Vrijwilligers gezocht
De club heeft nog altijd een grote behoefte aan de steun van vrijwilligers (dat kunnen zowel leden als ouders/familieleden van leden zijn). Met name de WZC (wedstrijdzwemmen) ziet graag spoedig versterking met mogelijk ook een coördinator voor de groep vrijwilligers. Juist door de diverse beperkingen en afspraken rond Corona en ook voor het gebruik van de  nieuwe elektronische tijdswaarneming aan het bad is extra bezetting nodig. Voor deze laatste ondersteuning kan een korte opleiding verzorgd worden. U kunt zich direct melden tot de voorzitters van de drie afdelingen (zie punt 1), zij kunnen u verder informeren en afspraken maken. Met jullie hulp kan de club stappen zetten en alle leden met goede voorzieningen en met plezier laten zwemmen.
Rabo Clubsupport actie
De club heeft zich aangemeld voor Rabo Clubsupport actie. Grijp jullie kans om als rekeninghouder van de Rabobank via de website van de bank op de club te stemmen. Op de website van de club en de nieuwsbrief van begin oktober is meer informatie te vinden.

Update 15-10-2020

Beste leden, trainers en vrijwilligers,

Het werd weer een dag van allerlei overleg en informatie verzamelen + uitwisselen. Het volgende is nog altijd een voorlopig plan:

Jullie krijgen van de drie voorzitters van de afdelingen (WZC,ZOC en WPC) al heel snel een programma t/m zaterdag 17 oktober. Het bestuur heeft de komende dagen nog meer overleg met de gemeente en de KNZB waarna wij proberen voor de komende 4 weken structuur te brengen in alle les en trainingsmogelijkheden.

Voor onze leszwemmers (ZOC) en speciaal de diplomazwemmers :
HET DIPLOMAZWEMMEN GAAT OP 15 OKTOBER DOOR! 
Echter….helaas kunnen ouders/familie niet aanwezig zijn. De commissie gaat proberen beeldopnamen te maken en deze beschikbaar te stellen.

Volg allen de instructies die de overheid geeft! Om een idee te geven wat de KNZB op dit moment presenteert enige voorbeelden van de KNZB website om rekening mee te houden:

 Voorbeelden

·  Banenzwemmen (volwassenen) is een individuele uitvoering van de activiteit. Hier geldt het maximum van 30 personen per ruimte mits er geen sprake is van onderlinge groepsvorming.

·  Zwemtraining/borstcrawlcursus: dit is een individuele activiteit met een mogelijke instructie in groep. De maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen is van toepassing indien 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).

·  Waterpolo/synchroonzwemmen: er wordt geen teamsport toegestaan voor volwassenen. Er mag geen instructie worden gegeven aan groepen groter dan 4 personen (met onderlinge afstand en ‘bubbel’) voor zover 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).

·  Leszwemmen waarbij de ouders meezwemmen in het water: de maximale groepsgrootte moet 30 personen zijn. Dit zijn dan de ouders inclusief kinderen.

·  Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid.

De gemeente werkt een dezer dagen aan een noodverordening alsmede de uitwerking van ideeën die vandaag en wellicht morgen nog  besproken worden. Eerst daarna kunnen wij meer duidelijkheid bieden.

Blijf gezond!

Het bestuur