Nieuws

Nieuwsbrief bestuur OZ&PC De Warande

Update Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 september j.l.
Tijdens de ALV heeft de vergadering ingestemd met de benoeming van de volgende bestuursleden:
Hans Verstrepen, voorzitter;
Jeroen Weterings, voorzitter WPC;
Mark Jansen, voorzitter ZWC;
Marjolein van der Poel, voorzitter ZOC
Ramon de Bruijn, algemeen bestuurslid  (coördinator evenementen);
Blijvend lid is Judith Evers, penningmeester die tijdelijk ook de functie van secretaris heeft.
Momenteel worden de werkzaamheden verdeeld over de zittende bestuursleden.
ATTENTIE  VACANT:  secretaris
Het bestuur doet een beroep op alle leden en ouders om de club te helpen bij het vervullen van deze vacature. De functie houdt in het bijhouden en verdelen van inkomende post/e-mail, notuleren van bestuursvergaderingen en administratief voorbereiden van de algemene ledenvergadering. De ledenadministratie is overigens onderdeel van de werkzaamheden van de penningmeester maar wordt volledig in nauwe samenwerking met de penningmeester verzorgd door een ander lid van de club.
Vrijwilligers gezocht
De club heeft nog altijd een grote behoefte aan de steun van vrijwilligers (dat kunnen zowel leden als ouders/familieleden van leden zijn). Met name de WZC (wedstrijdzwemmen) ziet graag spoedig versterking met mogelijk ook een coördinator voor de groep vrijwilligers. Juist door de diverse beperkingen en afspraken rond Corona en ook voor het gebruik van de  nieuwe elektronische tijdswaarneming aan het bad is extra bezetting nodig. Voor deze laatste ondersteuning kan een korte opleiding verzorgd worden. U kunt zich direct melden tot de voorzitters van de drie afdelingen (zie punt 1), zij kunnen u verder informeren en afspraken maken. Met jullie hulp kan de club stappen zetten en alle leden met goede voorzieningen en met plezier laten zwemmen.
Rabo Clubsupport actie
De club heeft zich aangemeld voor Rabo Clubsupport actie. Grijp jullie kans om als rekeninghouder van de Rabobank via de website van de bank op de club te stemmen. Op de website van de club en de nieuwsbrief van begin oktober is meer informatie te vinden.

Update 15-10-2020

Beste leden, trainers en vrijwilligers,

Het werd weer een dag van allerlei overleg en informatie verzamelen + uitwisselen. Het volgende is nog altijd een voorlopig plan:

Jullie krijgen van de drie voorzitters van de afdelingen (WZC,ZOC en WPC) al heel snel een programma t/m zaterdag 17 oktober. Het bestuur heeft de komende dagen nog meer overleg met de gemeente en de KNZB waarna wij proberen voor de komende 4 weken structuur te brengen in alle les en trainingsmogelijkheden.

Voor onze leszwemmers (ZOC) en speciaal de diplomazwemmers :
HET DIPLOMAZWEMMEN GAAT OP 15 OKTOBER DOOR! 
Echter….helaas kunnen ouders/familie niet aanwezig zijn. De commissie gaat proberen beeldopnamen te maken en deze beschikbaar te stellen.

Volg allen de instructies die de overheid geeft! Om een idee te geven wat de KNZB op dit moment presenteert enige voorbeelden van de KNZB website om rekening mee te houden:

 Voorbeelden

·  Banenzwemmen (volwassenen) is een individuele uitvoering van de activiteit. Hier geldt het maximum van 30 personen per ruimte mits er geen sprake is van onderlinge groepsvorming.

·  Zwemtraining/borstcrawlcursus: dit is een individuele activiteit met een mogelijke instructie in groep. De maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen is van toepassing indien 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).

·  Waterpolo/synchroonzwemmen: er wordt geen teamsport toegestaan voor volwassenen. Er mag geen instructie worden gegeven aan groepen groter dan 4 personen (met onderlinge afstand en ‘bubbel’) voor zover 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).

·  Leszwemmen waarbij de ouders meezwemmen in het water: de maximale groepsgrootte moet 30 personen zijn. Dit zijn dan de ouders inclusief kinderen.

·  Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid.

De gemeente werkt een dezer dagen aan een noodverordening alsmede de uitwerking van ideeën die vandaag en wellicht morgen nog  besproken worden. Eerst daarna kunnen wij meer duidelijkheid bieden.

Blijf gezond!

Het bestuur

Update Corona maatregelen

Update (3-10-2020)

Beste leden,
De tweede Coronagolf is er en daarmee zijn er ook nieuwe maatregelen van de regering. Gelukkig kunnen we nog blijven sporten maar dan wel onder nieuwe voorwaarden.
Het bestuur vraagt iedereen hier trouw en positief aan mee te werken. Natuurlijk ook omdat de overheid (ook de gemeente) iedereen, en ook de verenigingen, er op aanspreekt.
Dit is meteen een oproep aan leden en ouders van kinderen om u beschikbaar te stellen om u als vrijwilliger te melden, nu in het bijzonder om als ‘corona vrijwilliger’ op te treden.
Om de binnenkomst en het vertrek van de zwemmers te begeleiden zullen we mogelijk in de nabije toekomst een beroep willen doen op vrijwilligers zoals we dat ook in juni hebben gedaan. Om alvast te inventariseren wie daarbij, wanneer zou kunnen / willen helpen, willen wij vragen om dit formulier volledig in te vullen.
Klik hier om het formulier in te vullen.

De regels vanaf 2-10-2020

 1. De binnenkomst vanaf de parkeerplaats blijft zoals nu. Kom niet te vroeg, beperk je wachttijd op de parkeerplaats en bij binnenkomen; als je bij de ingang moet wachten doe dit dan zo veilig mogelijk aan de zijkant of op de lege parkeervakken.
 2. Alle bezoekers die het gebouw van het zwembad binnengaan dragen met ingang van vandaag een mond- en neuskapje. Het beleid van de gemeente is op dit moment nog dat de trainers op het moment dat ze les aan het geven zijn geen mondkapje hoeven te dragen, het bestuur volgt dit.
  Voor de kinderen is er nog onduidelijkheid maar omdat de middelbare scholen binnenkort voor leerlingen vanaf 13 jaar mondkapjes inzetten is er voor de kinderen t/m 12 jaar voor gekozen geen mondkapje voor te schrijven. Dit kan binnenkort door de gemeente misschien weer gewijzigd worden.
 3. ZWEMOPLEIDING: Ouders/begeleiders van kinderen kunnen de kinderen tot de kleedkamer begeleiden om te helpen bij omkleden en verlaten het gebouw. Zij kunnen dan 5 minuten voor einde van de training/opleiding weer terugkomen voor het omkleden en verlaten weer het gebouw. Ook zij dragen dan het bekende mond-neuskapje;
 4. Zwemmers kunnen hun kapje afdoen bij het omkleden en doen die weer op bij vertrek na bezoek kleedruimte;
 5. Iedereen (anders dan trainers) die op de kant blijft draagt het mond- neuskapje;
 6. 18 jaar en ouder blijft 1,5 meter afstand houden;
 7. De trainingen / opleidingen / zwemmomenten van de masters worden 5 minuten voor de geplande tijd beëindigd zodat meer gefaseerd en met afstand het bad verlaten kan worden. Instructies van trainers en/of de aanwezige ‘coronavrijwilliger’ dienen opgevolgd te worden;

Speciaal voor het wedstrijdzwemmen

 • Tot nader order stoppen we helaas met de landtraining.
 • Het trainingsmoment voor de zwemmers die op woensdag tussen 18.00 en 19.00u landtraining hadden en zwommen bij André in baan 6-7-8 ondiep, komt voor deze groep te vervallen.
  Tussen 19.00 en 20.00u blijft de training door André in het diepe gedeelte van het bad onveranderd.
  Als alternatief voor het vervallen trainingsmoment is men welkom om op dinsdag of donderdag extra te komen zwemmen.

Zwemwedstrijd op 4 oktober in Eindhoven

Zondag 4 oktober wordt door onze vereniging de 1e competitiewedstrijd van dit seizoen gezwommen in Eindhoven. Door de organiserende vereniging is een Corona protocol opgesteld van 20 pagina’s die je via onderstaande link op je gemak kunt lezen voor vertrek. Dit protocol, waarin o.a. het gebruik van mandkapjes is beschreven, is bestemd voor de zwemmers, trainers/begeleiders, officials en medewerkers/vrijwilligers/badpersoneel.

Protocol: klik hier

Volg de richtlijnen van het RIVM:
Houd minimaal 1,5 meter afstand, was vaak je handen en blijf thuis bij klachten.

Enkele belangrijke punten uit het protocol:
13.05 uur: entree OZ&PC De Warande, dan mogen we naar binnen.
13.30 uur: inzwemmen.
14.00 uur: aanvang wedstrijd

M O N D K A P J E S:

 • IEDEREEN van 13 jaar en ouder dient tijdens het verplaatsen een mondkapje te dragen in de GEHELE accommodatie. Als je op een vaste plek zit met voldoende afstand, kan het mondkapje tijdelijk af. Let op: Ook met mondkapje dient men de afstandsregels te blijven hanteren.
 • Zwemmers zwemmen uiteraard zonder mondkapje.

(Bad)kleding:

 • Zwemmers trekken thuis de badkleding voor het inzwemmen aan. Op de aangeduide locatie in de zwemzaal hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen kleedruimten.
 • Officials trekken thuis hun official kleding aan.

Na afloop:

Ben je klaar met jouw wedstrijd, kleed je dan direct om, douchen is helaas niet mogelijk. Zodra je omgekleed bent, neem je weer plaats op je plek op de tribune of vertrek je (in overleg met je coach) direct via de aangewezen route en uitgang naar huis.

Doe mee met Rabo ClubSupport

Steun OZ&PC De Warande.

DEELNEMERS RABO CLUBSUPPORT, klik hier

Ons doel

Het bestuur van de vereniging is bezig om trainers en opleiders beter herkenbaar te maken door nieuwe kleding. De Corona tijd toont aan dat de noodzaak van herkenning nog groter is geworden. Voor trainers en opleiders wordt verder gewerkt aan meer opleidingen (KNZB) en wordt extra ingezet op PR. Via regionale en landelijke wedstrijden en toernooien wordt het leden zo mogelijk gemaakt eventueel door te groeien in regionale en landelijke KNZB wedstrijden.

Stemmen.

Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 2020. Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de app of als je ingelogd bent op de website van Rabobank. Hiervoor is geen stemcode nodig. 

Om te kunnen stemmen moet je een betaalrekening hebben en lid zijn van de Rabobank. Als coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij. Door lid te worden, beslis je mee welke maatschappelijke initiatieven we ondersteunen.

In November is de finale en uitreikingen Rabo ClubSupport. Houd de pagina van jouw lokale bank in de gaten voor meer informatie over de lokale uitreiking.

 

Eerste zwemwedstrijden op zondag 20 en zaterdag 26 september

Binnenkort zijn er ook de eerste wedstrijden van dit seizoen. De KNZB heeft voor de wedstrijden een concept protocol gemaakt in verband met de corona-maatregelen. Dit protocol is uiteindelijk verder afgestemd met het sportbedrijf en op dit moment is daarmee alles rond om in Recreatieoord de Warande weer wedstrijden te mogen organiseren. Dit protocol wordt voor de wedstrijd nog verspreid onder alle deelnemende verenigingen / zwemmers.

Een aantal van ons de omliggende verenigingen en zwembaden zijn helaas nog niet zover. Dit heeft consequenties voor het aanbod aan wedstrijden.
De wedstrijden zullen ook anders zijn dan u gewend bent. Voorlopig zullen we namelijk zonder toeschouwers zwemmen. Op die manier hebben we meer ruimte voor de zwemmers en is het volgen van de corona-regels haalbaar. We snappen dat u graag naar uw kind wilt komen kijken, maar vragen uw begrip voor deze maatregel.

Wedstrijdinschrijving
Voor het inschrijven voor wedstrijden hebben we voor de wedstrijd van 20 september voor het eerst gebruik gemaakt van een digitaal inschrijfformulier waarmee zwemmers eenvoudig kunnen aangeven of ze meedoen aan de wedstrijd en welke afstanden ze willen zwemmen. Het is de verwachting dat dit sneller en eenvoudiger gaat werken dan middels losse mailtjes. Voor de minioren – jeugd wedstrijd op 26 september is nog wel op de oude manier een mail gestuurd. Zeker voor de jongere zwemmers, is er een vaste indeling voor deze wedstrijden welke zwemmer wat zwemt

Het lijkt erop dat de uitgestuurde mails niet bij iedereen ontvangen worden of wellicht in de spam-box terecht komen.
Mocht je geen mail hebben gehad voor de de wedstrijd van 20 of 26 september, controleer dan eerst je spam-box. Mocht je echt geen mail hebben ontvangen, laat dit dan even weten via een mailtje naar wedstrijd-wed@warande.com.  (LET OP je wordt voor één van beiden uitgenodigd, niet voor allebei !)

Doe dit alstublieft snel omdat de eerste wedstrijd al volgend weekend is. Heb je de mail wel gehad maar heb je nog niet gereageerd doe dit dan ook zo spoedig mogelijk.

Oproep vrijwilligers voor tijdens de wedstrijd
Een wedstrijd organiseren kan niet zonder vrijwilligers. Voor beide wedstrijden is een oproep gedaan door onze vrijwilligerscoördinator Rana.
Helaas laat de respons te wensen over. Zonder voldoende vrijwilligers moeten we de wedstrijd helaas annuleren. Bij deze dus nogmaals de oproep om je aan te melden bij Rana voor de wedstrijd van 20 september of 26 september door een mail te sturen aan thuiswedstrijden-wed@warande.com.

We zoeken vrijwilligers voor de volgende taken:

Inkopen catering, catering tijdens de wedstrijd, op- en afbouw: (5+ personen), voorstart (2 personen), tijdbriefjes (2-3 personen), speaker, handhavers coronaprotocol (2 personen), ploegleiders.

Algemene Ledenvergadering 2020

WatOpeningsevent en ALV
WanneerZaterdag 12 september 2020
Hoe laatOpeningsevent  13.00-15.30 uur
ALV: 
inloop 15.30,
vergadering: 16.00 – 17.00 uur
Borrel vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur
WaarALV in
Sint Oelbert Gymnasium Oosterhout
De toegang is via het Paterserf (via ons oude zwembad De Blikken)

Door alle corona-toestanden heeft de jaarlijkse ALV dit jaar nog geen doorgang kunnen vinden. We hebben er als bestuur voor gekozen om de ALV niet digitaal plaats te laten vinden, maar zoals we gewend zijn gewoon met elkaar!

Daarom hebben we gewacht en besloten om een nieuwe poging te wagen op zaterdag 12 september aanstaande!

Locatie: Sint Oelbert gymnasium Oosterhout

Graag inventariseren we of u erbij bent.
Vul daarom de onderstaande link in (3 vragen):
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1UrDDnNhHRGCfrv

We zullen de ALV dit jaar combineren met een mooi openingsevent voor de jeugd zodat we allemaal weer fris en gezellig samen aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen!

Wij hebben er enorm veel zin in, hopelijk jullie ook.

Goed nieuws: voorstellen nieuwe kandidaatsbestuursleden! Klik hier

Help: nog steeds vrijwilligersposities vacant!
Uiteraard zijn wij enorm blij met de aanmeldingen! Maar we zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers! Toch zijn wij nog steeds dringend op zoek naar vrijwilligers voor de volgende posities:

 • Secretaris
 • PR & communicatie
 • Instroomcoordinator
 • Diverse posities binnen de verschillende commissies (waterpolo, zwemopleidingen en wedstrijdzwemmen)

Wij zijn een vereniging en geen commerciële organisatie. Wij zouden dan ook aan al onze leden willen vragen om hier rekening mee te houden. De vrijwilligers die we nog hebben, handelen met de beste intentie voor alle leden! Wil jij ook je handen uit de mouwen steken, zodat wij niet kopje onder gaan?
Mail dan naar Judith Evers (financien@warande.com) of bel Daphne van der Kruijssen (0623247288). Ook voor vragen: neem gerust contact op.

Kom de vereniging helpen !!  Laten we deze klus samen doen zodat we niet kopje onder gaan.

Zwemtijden tijdens de zomervakantie periode

In de periode tussen 13 juli en 16 augustus 2020 kan er door de wedstrijdzwemmers gezwommen worden in Recreatieoord De Warande.

Op twee momenten in de week wordt gezwommen in het 50 meter bad. In het water gelden geen 1,5 meter afstandsregels meer. Op de kant gelden deze nog onveranderd.

In principe gaat het om zelfstandig banen zwemmen. Alleen op woensdag zal er een trainer aanwezig zijn.

Zwemmomenten tussen 13 juli en 16 augustus 2020

Op woensdagen van 18.30-19.30 uur 
Op zondagen* van 08.15-09.15 uur

* We zijn nog in overleg met het sportbedrijf of het tijdstip op zondag iets later zou kunnen. Op dit moment is daarover nog geen duidelijkheid. Zo snel die informatie er is zullen we dat via een nieuwsbrief communiceren.

Informatie over o.a. indelingen van zwemmers voor trainingen vanaf 17 augustus volgt zo spoedig mogelijk in een separate nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Namens OZ&PC de Warande
Wedstrijd Zwem Commissie WZC

Wanneer wordt het zwembad weer geopend???

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben op vrijdag 8 mei het Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden. Het protocol is hier te bekijken of te downloaden.

Alvorens de zwembaden weer geopend kunnen worden dient de tekst in de noodverordening door de veiligheidsregio aangepast te worden en van kracht te zijn. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vanaf begin week 20 gaat Sportbedrijf Oosterhout / Recreatieoord De Warande aan de hand van het protocol maatregelen nemen om het zwembad weer verantwoord te openen. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de zwembranche.

Daarna zal er overleg plaatsvinden met OZ&PC De Warande welke aanvullende maatregelen de vereniging moet nemen om de zwemlessen en trainingen weer mogelijk te maken. Denk hierbij o.a. aan het aanstellen van een coronaverantwoordelijke, toezichthouders op naleving van de maatregelen,  instructie aan trainers, communicatie van de geldende regels met trainers / zwemmers / ouders, beschikbaar stellen persoonlijke hygiëne- en beschermingsmiddelen etc. etc.

Via de nieuwsbrieven, website en Facebook houden wij jullie op de hoogte wanneer wij als vereniging weer gebruik kunnen maken van het zwemwater.