Nieuws

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 september

Zoals voor de vakantie aangekondigd is onze algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 18 september 2021 om 13:30 uur.

Ook dit jaar is de locatie in de Agora zaal van het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout, toegang via Paterserf. Graag lichten wij het jaarverslag toe en zullen we ingaan op wijzigingen die plaats vonden en vinden, de financiële situatie (gevolgen Corona) alsmede plannen/ ideeën voor het komende seizoen. Het bestaande vorig jaar gepresenteerde meerjarenbeleidsplan 2020-2025 blijft het uitgangspunt.

Wij hopen vurig dat we met zo min mogelijk beperkingen het nieuwe seizoen kunnen doormaken. Helaas moesten al wel de 2 waterpolotoernooien van begin september die geheel op de rails stonden toch weer geannuleerd worden maar we houden de moed erin.

Helaas kunnen we niet onbeperkt alle leden ontvangen op de ALV, daarom graag een snelle reactie of je er bij wilt zijn. Gebruik de volgende link!

Laat ook weten als je verhinderd bent alsmede of je het jaarverslag in pdf van ons wilt ontvangen, wij proberen dit dan tijdig vóór de ALV aan je te verzenden.

Wellicht bestaan er al belangrijke vragen waarop wij ons als bestuur voor de beantwoording kunnen voorbereiden. Stel je vraag in het formulier waarmee je je aanmeldt!

Corona:

Wij vragen alle aanwezigen of zij klachtenvrij zijn (kom dus niet als je daaraan twijfelt), de ontsmettingsvloeistof bij binnenkomst te gebruiken en wijzen wij er op dat de ruimte voldoende geschikt is om afstand te bewaren.

Met sportieve groet,

Het bestuur

Het nieuwe zwemseizoen start op 6 september

De vakantie zit er weer (bijna) op. Hopelijk kunt u terugkijken op een fijne vakantieperiode en zijn de batterijen weer opgeladen voor school, werk en natuurlijk sport! Maandag 6 september start het nieuwe zwemseizoen. In deze nieuwsbrief tref je de indeling voor de trainingen aan. Ook de zwemtijden van de masters staan in deze nieuwsbrief. We zijn nog niet geheel van de Corona-maatregelen af, daarom toch ook hierover nog enige informatie.
Om wedstrijden te kunnen zwemmen zijn officials onmisbaar. De KNZB roept op om deze zeer gewaardeerde vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. In deze nieuwsbrief informatie over deze aktie. Maar om zwemmers goed voor te bereiden op wedstrijden zijn trainers ook onmisbaar. Bij onze vereniging hebben afgelopen seizoen twee trainers het trainer 2 diploma gehaald. Van de daar opgedane kennis kunnen onze zwemmers weer profiteren. Aan het einde van deze nieuwsbrief herhalen we nog informatie over het doorgeven van doelstellingen voor wedstrijdzwemmers, het voorlopige wedstrijdrooster en een dringende oproep voor vrijwilligers.
Tot slot willen we jullie aandacht vragen voor de ALV die op zaterdag 18 september om 13.30u in de Agora van het Sint-Oelbert gymnasium zal plaatsvinden. De officiële uitnodiging hiervoor is eerder vandaag verzonden. Aanmelden kan via deze link.

Indeling trainingen
Vlak voor de vakantie hebben we het globale trainingsrooster al gedeeld. Via de link hieronder kun je zien op welke dagen / tijden je kunt komen zwemmen. De lijst is gesorteerd op geslacht en vervolgens aflopend op geboortejaar. Deze indeling is gemaakt op basis van het beschikbare badwater, trainers en met de beschikbare informatie van de ingeleverde doelstellingen formulieren. Op de zwemmomenten die bij je naam zijn aangevinkt ben je welkom om te komen zwemmen. Je hoeft niet alle momenten te komen. We zullen de aanwezigheid bijhouden en op basis daarvan zal ook een eventuele toeslag in rekening worden gebracht als je 4 of meer uur per week traint.

Indeling trainingsmomenten per zwemmer seizoen 2021-2022

Globale trainingsrooster seizoen 2021-2022 

Landtraining
Afgelopen seizoen heeft de landtraining vooral buiten plaatsgevonden. Vanwege de nog geldende Corona-maatregelen kan de landtraining niet plaatsvinden in de multifunctionele ruimte. In plaats daarvan zal het naast de duikkuil plaatsvinden. Landtraining is voor zwemmers vanaf junioren 3-4 en ouder op woensdagen van 18.30-19.00u. Dit zal starten op woensdag 15 september en dus nog niet komende week. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om ook op zaterdagochtend landtraining aan te gaan bieden. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer informatie.

Zwemmomenten masters
Vanaf maandag 6 september start ook het master zwemmen weer. Voor de masters zijn er de volgende zwemmomenten.
Maandag 19.00-20.00u: 1 baan van 25m
Dinsdag 18.00-20.00u: 1 baan van 50m
Woensdag 20.00-21.00u: 8 banen 25m
Vrijdag 18.00-19.30u: 2 banen 25m
Zondag 09.00-10.00u: 8 banen 25m

Corona-maatregelen
Op de site is de informatie bijgewerkt met de maatregelen van 13-7-2021. Vanwege de nog steeds geldende 1,5m afstandsregel op het moment dat je niet aan het sporten bent, vragen we jullie om nog steeds met de zwemkleding aan (onder de kleding) naar het zwembad te komen en de zwemzaal in te gaan via de gang meteen linksaf na de hoofdingang en geen gebruik te maken van de kleedruimtes. Na afloop van de training kan KORT gedoucht worden waarna z.s.m. kan worden opgekleed in de kleedruimtes. Hierbij afstand houden van 1,5m voor personen van 18 jaar en ouder.

KNZB: Zet de officials in het zonnetje!
De officials, wie kent ze niet? Ze maken de sport mogelijk. Zonder hen zouden er geen wedstrijden zijn. Bij elke situatie staan ze er, ze krijgen soms heel wat voor hun kiezen, maar ze zijn er en zijn het fundament van de sport.
Van 25 september tot en met 3 oktober is het de Week van de Scheidsrechter, een week die in het teken staat van alle scheidsrechters en juryleden in ons land.
Wij laten dit niet aan ons voorbij gaan want ook wij zijn enorm blij dat ze er zijn. Tijd dus om ze eens goed in het zonnetje te zetten. Ken jij een official die je wilt bedanken voor zijn of haar inzet? Laat het ons weten! Stuur de naam van de official die jij wil bedanken met een foto in officialtenue en laat ons weten wat er zo goed is aan deze scheidsrechter of dit jurylid.
Waarom verdient deze persoon het om in de spotlight te staan? Is het de jongste scheids van jullie club? Staat hij altijd en overal voor iedereen klaar? Wat maakt het voor jou zo belangrijk dat deze official doet wat hij/zij doet?
Uiteraard mag je ook jezelf opgeven. Waarom vind je het zo leuk om official te zijn en wat is voor jou de reden dat je ooit bent begonnen als official? Wat vind je belangrijk aan het zijn van official en hoe ervaar je het om official te zijn?
Laat het weten aan de KNZB via: communicatie@knzb.nl

Twee trainers hebben trainer 2 diploma behaald
Trots willen wij melden dat Veronika Koeman en Daphne van der Kruijssen hun trainer 2 diploma hebben behaald. Met de in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden wordt ons trainerscorps weer verder versterkt. We willen hen van harte feliciteren met deze mooie prestatie!

Doelstellingen zwemmer voor komend seizoen
Mocht je het nog niet gedaan hebben is de komende week de laatste kans om via onderstaande link aan te geven welke doelstellingen je voor komend seizoen hebt. De oudere / meer ervaren zwemmers kunnen dit prima zelf, voor de jongere zwemmers vragen we dit samen met de ouders te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke slagen je verder wil verbeteren. Of je extra wil trainen op starten, keerpunten etc. Ook kun je op dit formulier je voorkeuren doorgeven voor welke trainingsmomenten je komend seizoen zou willen volgen. Kijk hiervoor eerst naar het concept trainingsrooster (verderop in deze nieuwsbrief) om te zien welke momenten er voor jouw leeftijdsgroep.

Formulier doelstellingen zwemmer

Wedstrijdrooster seizoen 2021-2022
Op basis van het KNZB wedstrijdrooster hebben we een wedstrijdrooster samengesteld voor alle categorieën zwemmers. Voor de minioren hebben we 5 zwemwedstrijden die we samen zwemmen met de Biesbosch zwemmers, ZVDO ’74 en Bijtelskil. Deze zwemwedstrijden zijn op zaterdagmiddagen. Officieel heeft de KNZB besloten dat het junioren – jeugd – senioren circuit is komen te vervallen. Samen met SBC2000 brengen we voor deze groep zwemmers een passend vervangend circuit. Daarnaast zwemmen we de competitie samen met de Devel, Arethusa, Njord, PSV-2 en Zeester-Meerval. Uiteraard staan er ook nog limietwedstrijden en twee LAC wedstrijden op het programma. En natuurlijk de verschillende regionale en landelijke kampioenschappen en finales. Tot slot hebben we natuurlijk nog onze clubkampioenschappen waarbij we werken aan een nieuw format.
Veel andere verenigingen hebben hun wedstrijdrooster nog niet gepubliceerd. Daarom is de detailinvulling ook nog niet volledig. Al met al is het nu al een mooi compleet programma geworden met mooie uitdagingen voor zwemmers van alle niveaus. Klik op de link hieronder voor het wedstrijdrooster. Deze informatie zal ook z.s.m. terug te vinden zijn op de KNZB webkalender.

Wedstrijdrooster seizoen 2021-2022

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Er zijn heel veel taken binnen een zwemvereniging die noodzakelijk zijn om onze zwemmers met plezier te laten zwemmen. Je kunt daarbij denken aan: Trainers voor het geven van de training en de begeleiding van de zwemmers tijdens de wedstrijden, onze groep officials, zonder hen kunnen we geen wedstrijden organiseren en zwemmen, want ook om deel te mogen nemen aan door andere verenigingen georganiseerde wedstrijden moeten we officials aanleveren. Maar ook achter de schermen zijn er nog een hoop taken. Zo zijn er mensen nodig die wedstrijden voorbereiden. Zowel voor eigen georganiseerde wedstrijden moeten zwemmers die mee willen doen, worden ingeschreven. Voor het organiseren van wedstrijden moeten we een programma opstellen, publiceren op de site van de KNZB, inschrijvingen van andere verenigingen verwerken en uiteindelijk zorgen dat we op dag zelf voldoende vrijwilligers hebben voor op- en afbouw, tijdbriefjes lopen, voorstart, speaker, ploegleider(s), elektronische tijdwaarneming, catering, etc.
Tot slot proberen we met een aantal mensen in de wedstrijdzwemcommissie alle vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen en de grote lijnen voor de toekomst uitzetten en bewaken evenals verantwoord omgaan met de financiële middelen. De WZC heeft een afvaardiging in het bestuur van de vereniging om daar af te stemmen met de afdelingen zwemopleidingen en waterpolo en zorg te dragen voor het totale verenigingsbeleid.
Momenteel doen we deze werkzaamheden met een kleine groep. Hierdoor is de tijdsbesteding per persoon groot. Om op een gezonder manier door te gaan is uitbreiding noodzakelijk. We roepen daarom iedereen op om aan te geven of en eventueel wat je zou willen doen om te helpen dat onze zwemmers lekker kunnen blijven zwemmen.
Hiervoor kun je contact opnemen met Mark Jansen (wedstrijdzwemmen@ozpcdewarande.nl of 0616358817) of een van de andere leden van de WZC.

Hieronder een tweetal vrijwilligerstaken waarvoor we per onmiddellijk mensen zoeken:

Vrijwilligerscoördinator thuiswedstrijden
Voor elke thuiswedstrijd die we als vereniging organiseren zijn altijd vrijwilligers nodig voor het bijvoorbeeld opbouwen van het bad, catering, speaker, voorstart, tijdbriefjes ophalen, ploegleider en opbouw en bediening elektronische tijdwaarneming. De vrijwilligerscoördinator draagt er zorg voor dat er voor elke wedstrijd genoeg mensen zijn voor deze taken.
Deze rol is prima in te vullen met een tweetal mensen. Op die manier kun je de taken beter verdelen. Momenteel werken we in de wedstrijdzwemcommissie aan een draaiboek voor de organisatie van wedstrijden en de opbouw van het bad om de werkzaamheden nog beter vast te leggen en uit te kunnen leggen aan iedereen die komt helpen. Wil je ons helpen als vrijwilligerscoördinator, meldt je dan op het hierboven genoemde mailadres / telefoonnummer.
Het werk van de vrijwilligerscoördinator wordt overigens vergemakkelijkt als alle (ouders van) leden met regelmaat meehelpen als vrijwilliger bij de wedstrijden!

Wie wil er de elektronisch tijdwaarneming gaan verzorgen?
In ons mooie thuisbad is er door de gemeente geïnvesteerd in een elektronisch tijdwaarnemings-systeem. Om dit daadwerkelijk in te kunnen zetten zijn er mensen nodig met kennis en ervaring met dit systeem. In het verleden was er frequent sprake van lange wedstrijden en een beperkte omvang van de groep vrijwilligers die deze taak vervulden. Momenteel is er zeer dringend behoefte aan vers bloed. Zolang we deze groep vrijwilligers niet op orde krijgen kunnen we geen wedstrijden zwemmen met elektronische tijdwaarneming.
In het verleden was de lange duur van de wedstrijden die nog eens extra verlengd werd door de op en afbouw van het elektronisch tijdwaarneemsysteem,  een veelgehoorde en ook terechte klacht. Niet alleen wij als vereniging, maar ook de KNZB wil voor komend seizoen inzetten op korter wedstrijden daarmee wordt de te investeren tijd per wedstrijd aanzienlijk korter. Wil je helpen om het gebruik van dit mooie systeem weer mogelijk te maken, horen we het graag. Dit kan op hierboven genoemde mailadres / telefoonnummer.

Beste sport is zwemmen !!!

We zitten te veel en compenseren dat met een paar keer per week een uurtje fitness. Hoge intensiteit, lage frequentie. Dat moet andersom, zegt Van de Vijver. ,,Als je kijkt naar de mensen die 100 jaar worden, zijn dat degenen die veel bewegen, maar met een lagere intensiteit. Hardlopen zorgt voor grote krachten op je spieren, pezen en gewrichten. Een marathon rennen? Doe het liever niet; je spieren gaan er een beetje kapot van. Fietsen en vooral zwemmen zijn veel gezonder.

Bij zwemmen gebruik je al je spieren, het is goed voor je core en het is een tamelijk blessurevrije sport. De sport die de meeste spierkracht vergt, is langlaufen.’’

Bron: BNDeStem 16-6-2021
https://www.bndestem.nl/…/negen-weetjes-over-onze…/

Wie wil er de elektronisch tijdwaarneming gaan verzorgen?

In ons mooie thuisbad is er door de gemeente Oosterhout geïnvesteerd in een elektronisch tijdwaarnemings-systeem. Om dit daadwerkelijk in te kunnen zetten zijn er mensen nodig met kennis en ervaring met dit systeem. In het verleden was er frequent sprake van lange wedstrijden en een beperkte omvang van de groep vrijwilligers die deze taak vervulden. Momenteel is er zeer dringend behoefte aan vers bloed. Zolang we deze groep vrijwilligers niet op orde krijgen kunnen we geen wedstrijden zwemmen met elektronische tijdwaarneming.

In het verleden was de lange duur van de wedstrijden die nog eens extra verlengd werd door de op en afbouw van het elektronisch tijdwaarneemsysteem,  een veelgehoorde en ook terechte klacht. Niet alleen wij als vereniging, maar ook de KNZB wil voor komend seizoen inzetten op korter wedstrijden daarmee wordt de te investeren tijd per wedstrijd aanzienlijk korter.

Wil je helpen om het gebruik van dit mooie systeem weer mogelijk te maken, horen we het graag via wedstrijdzwemmen@ozpcdewarande.nl

Try-out WZC wedstrijd op vrijdag 11 juni van 18.00-19.30 uur

Een enthousiaste groep vrijwilligers de afgelopen week erg druk geweest om voor aanstaande vrijdag. 11 juni, een try-out wedstrijd te organiseren. Deze wedstrijd is alleen voor Warande zwemmers, op die manier mogen ook zwemmers van boven de 18 meedoen.

Enige tijd geleden hadden we een uitvraag gedaan wie er interesse had om weer een wedstrijd te zwemmen. De zwemmers die hier positief op hebben gereageerd zijn als eerste uitgenodigd voor deze wedstrijd aangevuld met een aantal zwemmers die o.a. sinds we buiten konden gaan zwemmen enthousiast in het bad lagen.

We hebben deze eerste try-out bewust klein gehouden en hebben een tweede try-out wedstrijd onder voorbehoud op de planning staan voor vrijdag 25-6. Bij de organisatie daarvan zullen we de opgedane ervaringen van komende vrijdag gebruiken. Hopelijk lukt het zo om iedereen die dat wil nog voor de zomervakantie een wedstrijd te laten zwemmen.

Het binnenbad gaat weer open!!

Afgelopen week werd al aangekondigd dat bij het voortzetten van de dalende trend van besmettingen en ziekenhuizen we ook weer mogen zwemmen in het binnenbad. Nu is het officieel en mogen vanaf woensdag 19 mei weer binnenzwemmen! We zijn erg blij dat iedereen nu weer meer kan komen zwemmen en we niet meer afhankelijk zijn van weersinvloeden.
Wel moeten we ons houden aan de regels voor binnen sporten.


Planning week 20
Praktisch betekent voor de komende week dat we op de onderstaande momenten zwemmen. De buitentrainingen worden vanaf woensdag  verplaatst naar het 50m binnenbad. Hierdoor moeten de maximale aantallen per zwemmoment iets worden aangepast. Plaatsing blijft geschieden op basis van volgorde van inschrijving. Tevens verschuiven op donderdag de tijdstippen van de zwemmomenten iets. Graag aandacht hiervoor.

Planning vanaf week 21
Vanaf volgende week (week 21, vanaf maandag 24 mei) zullen we zwemmen volgens onderstaand schema. Voor de wedstrijdzwemmers zijn we nog in overleg of we weer gaan werken met inschrijving zoals de laatste weken buiten of met een vaste planning zoals eind 2020. Daarover volgt snel meer informatie.

Dag Tijdstip Groep Bad* Capaciteit Opmerkingen
Maandag 18.00-19.00 WZC <18
Zwemles
50m
25m + dg
70
50 + 30
 
Dinsdag 18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.30
WZC ≥18
WZC ≥18
WPC sen dames
50m
50m
50m
30
30
30
 
Woensdag 18.00-19.00

19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

WZC <18
WPC jeugd <18
Zwemles
WZC masters
WZC masters
WPC masters
50m ond
50m diep
25m + dg
50m diep
50m diep
50m diep
35
35
50 + 30
10
10
15
WPC mini’s in duikkuil

Ruimte voor max 5 WZC masters

Donderdag 18.00-19.00

20.45-22.15

WZC ≥18
Zwemles
WPC sen heren
50m
25m + dg
50m
30
50 + 30
30
 
Vrijdag 18.00-19.30 WPC jeugd <18 25m 50 inclusief mini’s
Zaterdag 08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.30
WZC ≥18
WZC <18
WZC en WPC
50m
50m 5 bn
buiten
30
35

Landtraining

Zondag 09.00-10.00 WZC masters 50m/25m 30 Even week 50m oneven week 25m

* dg = doelgroepen bad achter 25m bad


Corona regels voor veilig sporten

  • In het zwembad moet een mondkapje worden. De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er  “actief wordt gesport (ook op de kant);  (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie teveel belemmert. Bij geven instructie kan het dan even afgezet worden. Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.
  • Kom niet te vroeg naar het zwembad. Trek thuis alvast je zwemkleding aan onder je kleren zodat je bij binnenkomst geen gebruik hoeft te maken van de kleedruimtes.
  • Er kan NIET worden gedoucht.
  • Na einde van het zwemmoment snel omkleden en binnen 15 minuten het zwembad verlaten
  • Houdt onderling 1,5m afstand tot elkaar.

Buiten zwemmen dinsdag 6 april 18.30-19.30u GAAT NIET DOOR!

We hebben helaas zojuist moeten besluiten om het zwemmoment van morgen (dinsdag 6 april 18.30-19.30 uur) te annuleren. Gezien de zeer lage buitentemperatuur en zelfs een gevoelstemperatuur onder het vriespunt vinden wij het niet verantwoord om dit zwemmoment voor de jeugd door te laten gaan.

Voor alle wedstrijdzwemmers die zich voor dinsdag hadden ingeschreven is er plaats om alsnog op donderdag van 18.30-19.30u te komen zwemmen. Hiervan krijgt men per mail bericht. Daarmee is het zwemmoment voor donderdag VOL. Zo spoedig mogelijk komen we met de mogelijkheden voor volgende week.

Om het badwater zo goed mogelijk te gebruiken hebben we voor de wedstrijdzwemmers gehanteerd dat men kon inschrijven tot zondagmiddag 12.00u voor een van beide zwemmomenten. Dit was per abuis niet goed vermeld in de voorgaande nieuwsbrief. Onze excuses hiervoor.

Inschrijven sportactiviteit buiten zaterdag 10 april 10.00-11.30 uur

Ondanks de mogelijkheid om buiten te gaan zwemmen, gaan we door met het aanbieden van het sportmoment op zaterdagen van 10.00 tot 11.30u op het buitenterrein van zwembad de Warande.

Klik op onderstaande link om je hiervoor op te geven. We mogen deze sportactiviteit aanbieden voor zwemmers tot en met de leeftijd van 26 jaar.
LET OP: het is noodzakelijk om je aan te melden. Zo kunnen we onder andere zorgen voor voldoende begeleiding. 

INSCHRIJVEN VOOR SPORTACTIVITEIT BUITEN ZATERDAG 10-04-2021 10.00 – 11.30 uur, KLIK HIER

Het aanmelden sluit op donderdag om 12:00 uur en iedereen zal vervolgens op donderdag middag/avond een persoonlijke uitnodiging mail krijgen met alle informatie voor de training.

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie en trainers
van OZ&PC de Warande

Inventarisatie buiten zwemmen

Wellicht heeft u het al gehoord, vanaf 1 april opent Recreatieoord de Warande vervroegd het buitenterrein met het half diepe buitenbad.
Hiermee is banenzwemmen weer mogelijk. Als vereniging kunnen wij in overleg met het sportbedrijf het buitenbad huren. Welke momenten dit precies gaan worden is nog niet exact bekend maar het ligt voor de hand dat dit op doordeweekse dagen in de (vroege) avond zal zijn. De watertemperatuur zal maximaal 22 graden zijn en gezien deze lagere temperatuur is zwemmen in een wetsuit toegestaan (ter vergelijk het water in het 50m bad is 26-27 graden).

We willen jullie vragen om volgens onderstaande link jullie interesse voor het zwemmen in het buitenbad aan te geven. Op basis daarvan kunnen we vervolgens kijken hoeveel en op welk moment zwemwater te huren. Naast het afstemmen met het sportbedrijf moeten we vervolgens ook de planning van zwemmers en trainers regelen. Daarom vragen wij jullie om de inventarisatie z.s.m. in te vullen maar in ieder geval voor maandag 29-3-2021 9.00u.

INVENTARISATIE BUITEN ZWEMMEN

Paaseieren zoeken en sportactiviteit buiten op zaterdag 3 april

Op paaszaterdag 3 april zal er wederom een sportactiviteit buiten worden georganiseerd van 10.00 tot 11.30u op het buitenterrein van zwembad de Warande. Deze sportactiviteit combineren we met PAASEIEREN ZOEKEN !! Geef je dus snel op via onderstaande link.

LET OP: het is noodzakelijk om je aan te melden. Zo kunnen we onder andere zorgen voor voldoende begeleiding. 

INSCHRIJVEN VOOR SPORTACTIVITEIT ZATERDAG 4-3-2021 10.00 – 11.30u

Het aanmelden sluit op donderdag om 12:00 uur en iedereen zal vervolgens op donderdag middag/avond een persoonlijke uitnodiging mail krijgen met alle informatie voor de training.

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie en trainers
van OZ&PC de Warande