Oproep om centraal af te melden voor de trainingen wedstrijdzwemmen!

We merken dat het afmelden als je niet kunt komen trainen in toenemende mate niet of niet centraal gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat we andere zwemmers niet die wel hadden willen zwemmen die mogelijkheid niet hebben kunnen bieden. Ook komt het nu zelfs voor dat we met meer trainers aan het bad staan dan nodig was geweest voor het aantal zwemmers dat in het water ligt. Vanwege de Corona-maatregelen hebben we minder zwemmomenten beschikbaar dan normaal. Daarom willen we die momenten zo goed mogelijk blijven benutten.

Dus hierbij de oproep om als je niet komt zwemmen, dit zo ruim mogelijk van te voren door geven aan Cees van Tilburg op mailadres:
trainer-wzc@ozpcdewarande.nl

Cees heeft dan het totaaloverzicht zodat vrijkomende plaatsen zo goed mogelijk benut kunnen worden door andere zwemmers.
Dus help elkaar door het zo vroeg mogelijk aan Cees door te geven als je niet kunt komen trainen!

Sportieve groet van de wedstrijdzwemcommissie van OZ&PC de Warande