OCT De Warande

OZ&PC de Warande wil op alle niveaus een veilige en fijne zwemomgeving bieden voor onze zwemmers, trainers, vrijwilligers en ouders. We kunnen dit alleen realiseren wanneer we hierin als één vereniging optreden. Om de toekomst van onze vereniging veilig te stellen heeft het bestuur daarom besloten dat onderstaande afspraken geëffectueerd worden per 1 juli 2019:

  • OZ&PC de Warande neemt afscheid van de naam OCT.
  • De zwem en trainingsfaciliteiten welke geboden werden aan het OCT zullen gecontinueerd worden binnen OZ&PC de Warande voor alleen OZ&PC de Warande leden.
  • Alle zwemgroepen binnen de wedstrijdzwemafdeling vallen volledig onder bestuur en beleid (inclusief financiën) van de WZC.
  • Alle zwemmers, trainers en vrijwilligers dragen kleding van en met alléén de naam OZ&PC de Warande.
  • Voor de start van het nieuwe zwemseizoen (2019-2020) zal er een nieuw beleidsplan en huishoudelijk reglement gepresenteerd worden.

Mochten er vragen nog zijn dan kunt u die persoonlijk bij het bestuur en/of de WZC kenbaar maken.

Bestuur en WZC OZ&PC de Warande