Wordt jij onze nieuwe official?

De eerste zwemwedstrijd van het nieuwe seizoen zit erop. Het was bijzonder om na zo’n lange periode weer op een normale manier een wedstrijd te kunnen zwemmen en alle enthousiaste zwemmers weer bezig te zien! Komend weekend staat de eerste wedstrijd van de minioren op het programma.

Om alle wedstrijden door te kunnen laten gaan hebben we dringend behoefte aan officials. Per wedstrijd moeten we als vereniging minimaal 1 official per 5 zwemmers aanleveren. Kunnen we dit niet, dan kunnen in het ergste geval kunnen onze zwemmers geweerd worden van wedstrijden. Dat moeten we natuurlijk voorkomen!

In de groep van onze jongste zwemmers (minioren / jonge junioren) hebben we momenteel geen ouders die official zijn. We willen dan ook iedere ouder, maar specifiek ouders van kinderen in deze leeftijdsgroep oproepen om de cursus tijdwaarnemer (basiscursus voor zwemofficial) te gaan volgen. Tijdwaarnemers heb je elke wedstrijd 2 per baan nodig, dus daar is grote behoefte aan. Je leert in de cursus de basisregels van het wedstrijdzwemmen en krijgt meer inzicht en daarmee plezier in de sport die je kind beoefent. Momenteel zijn we samen met zwemvereniging Hieronymus bezig om een cursus in de buurt te organiseren.

Interesse om de cursus tijdwaarnemer te volgen? klik hier
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Linda Brilleman: officials-wzc@ozpcdewarande.nl

Hieronder wat informatie over de cursus
Heb je het besluit genomen om official te willen worden dan is de eerste stap je opgeven voor de cursus voor tijdwaarnemer, de basiscursus voor zwemofficial.

Cursus
Voor het volgen van deze cursus is geen vooropleiding vereist.
De cursus bestaat uit 5 avonden van circa 2 uur.
Maximaal één avond mag worden gemist.
Tijdens of direct voorafgaand (vanaf september van het lopende seizoen) aan de cursus dien je minstens één keer te fungeren als schaduwklokker bij een echte wedstrijd. Je bent dan niet officieel jurylid, maar jouw aanwezigheid wordt wel vermeld op het officiële proces-verbaal van de wedstrijd.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen van 20 minuten.
Op de dag van het examen moet je minimaal 16 jaar zijn.
Het hanteren van de stopwatch is een essentieel onderdeel van dit examen.
Kennis van een deel van de zwemreglementen is vereist.
Bij een positief resultaat word je onmiddellijk aangesteld in de bevoegdheid a4 (aankomend tijdwaarnemer).
Bij een negatief examenresultaat mag je binnen enkele weken herexamen doen. Na een tweede keer niet slagen moet de cursus opnieuw worden gevolgd.

Praktijkbeoordeling
Als er drie keer met voldoende kwaliteit als tijdwaarnemer is gefungeerd, kan benoeming plaatsvinden in de bevoegdheid 4.
Tijdens de praktijkbeoordeling wordt gelet op het bestand zijn tegen de wedstrijddruk, zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden, voldoende handelingssnelheid en het goed kunnen waarnemen.
Als bij de praktijkbeoordeling is vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan volgt benoeming in de bevoegdheid 4. Je mag dan bij heel veel wedstrijden jureren, alleen niet bij nationale of regionale kampioenschappen.

Continuering
Om de bevoegdheid 4 te behouden moet men minstens 3 keer per jaar fungeren.