Superspetters

OZ&PC de Warande gebruikt sinds januari 2016 de KNZB zwemlesmethode SuperSpetters om kinderen te leren zwemmen. Dit is een moderne zwemlesmethode die goed aansluit bij de ontwikkeling en beleving van de kinderen. Het plezier voor kinderen en ouders staat voorop, omdat gemotiveerde kinderen sneller leren en het nu eenmaal veel leuker is als uw kind enthousiast naar de zwemles gaat in plaats van met veel tegenzin.

Kinderen vanaf 4 of 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water (Waterspetters), worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

Voorafgaand aan de SuperSpetters zal uw kind deelnemen aan de Waterspetters. In deze zwemlessen wordt uw kind watervrij gemaakt. Als u denkt dat uw kind al watervrij is, kunt u contact opnemen voor een proefles. Hierin kijken wij of wij vinden dat uw kind ook echt watervrij is. Wat Waterspetters precies inhoudt kunt u lezen op de pagina die speciaal gaat over de Waterspetters.

De belangrijkste kenmerken van SuperSpetters

Opbouw zwemlestraject

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties..

Gebruik materialen

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.
De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van SuperSpetters zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Tijdens kijklessen kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen.
Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders

Praktische informatie over de SuperSpetters vindt u hieronder. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u uw kind inschrijven via de website of per email contact opnemen via zwemles@ozpcdewarande.nl

Opgeven voor SuperSpetters of het Sterrenplan gaat via het inschrijfformulier.

Hieronder vindt u de lestijden van de SuperSpetters.

Maandag 18:00 – 19:00 SuperSpetters
Woensdag 18:00 – 19:00 SuperSpetters/Sterrenplan