Superspetters

OZ&PC de Warande gebruikt sinds januari 2016 de KNZB zwemlesmethode SuperSpetters om kinderen te leren zwemmen. Dit is een moderne zwemlesmethode die goed aansluit bij de ontwikkeling en beleving van de kinderen. Het plezier voor kinderen en ouders staat voorop, omdat gemotiveerde kinderen sneller leren en het nu eenmaal veel leuker is als uw kind enthousiast naar de zwemles gaat in plaats van met veel tegenzin.

Als uw kind 5 jaar is, kan het starten met de SuperSpetters zwemlessen. Voorafgaand aan de SuperSpetters zal uw kind deelnemen aan de Waterspetters. In deze zwemlessen wordt uw kind watervrij gemaakt. Als u denkt dat uw kind al watervrij is, kunt u contact opnemen voor een proefles. Hierin kijken wij of wij vinden dat uw kind ook echt watervrij is. Wat Waterspetters precies inhoudt kunt u lezen op de pagina die speciaal gaat over de Waterspetters.

De belangrijkste kenmerken van SuperSpetters

SuperSpetterboek en afsluitend diploma

De kinderen krijgen een eigen SuperSpetter zwemboek met leuke zwemlesverhalen voor de kinderen en handige informatie voor de ouders. Na iedere periode wordt een beloningssticker uitgedeeld om in het zwemboek te plakken. Zo wordt iedere tussenstap gevierd! Aan het einde van de zwemlessen krijgen de kinderen het KNZB Zwemdiploma. Dit diploma betekent dat het kind zwemveilig is en staat gelijk aan het C-diploma van het Zwem ABC.

Borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt

Borstcrawl en rugcrawl zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen zoals oriëntatie onder water, watertrappen, de kant op klimmen en drijven worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik materialen

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.
De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Klassikaal systeem

Kinderen zitten met elkaar in een groepje van maximaal 8 kinderen en iedere 8 weken gaat de groep als geheel door naar het volgende zwemles periode. Alleen als een kind echt niet voldoet aan de eisen van het betreffende niveau doet hij de periode nogmaals. Het kan ook zo zijn dat een kind verder is dan de desbetreffende periode. Dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een kind door te zetten naar een volgende periode. Er zijn 10 periodes en in 80 lesweken halen de meeste kinderen hun diploma. Op de website www.superspetters.nl kunt u alle informatie vinden over deze methode.

Praktische informatie over de SuperSpetters vindt u hieronder. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u uw kind inschrijven via de website of per email contact opnemen via zwemles@warande.com

Opgeven voor SuperSpetters of het Sterrenplan gaat via het inschrijfformulier.

Hieronder vindt u de lestijden van de SuperSpetters.

Maandag 17:45 – 18:30

18:30 – 19:15

SuperSpetters

SuperSpetters

Woensdag 18:30 – 19:15 SuperSpetters/Sterrenplan
Donderdag 17:45 – 18:30

18:30 – 19:15

SuperSpetters

SuperSpetters/Sterrenplan